Obsah

FZO - archív

Zmluvy

2017

Centire – Dohoda o skončení zmluvy Stiahnuté: 182x | 11.12.2017

Dodatok c. 1 k zmluve o zr. vecného bremena č. 15 837 151350000 Stiahnuté: 192x | 11.12.2017

Dodatok č.1.2017 NP Stiahnuté: 199x | 11.12.2017

Dohoda č.5.2017 Stiahnuté: 237x | 11.12.2017

Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam Stiahnuté: 251x | 11.12.2017

Dohoda-spoločný školský obvod Stiahnuté: 212x | 11.12.2017

Kúpna zmluva – M. Zsemlyeová Stiahnuté: 232x | 15.12.2017

Kúpna zmluva Állo R. a Állo J. Stiahnuté: 218x | 11.12.2017

Kúpna zmluva Derzsi, Bognárová Stiahnuté: 213x | 11.12.2017

Kúpna zmluva Rigo, Rigová Stiahnuté: 200x | 11.12.2017

Kúpna zmluva-Vasiková, Bóriková, Csaplárová Stiahnuté: 303x | 11.12.2017

Mandátna zmluva – CVO, s.r.o. Stiahnuté: 192x | 11.12.2017

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu VO ABYS SLOVAKIA s.r.o. Stiahnuté: 204x | 11.12.2017

Nájomná zmluva a zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o prevode pozemkov Stiahnuté: 420x | 11.12.2017

Odstupenie od zmluvy CVO Stiahnuté: 195x | 11.12.2017

Sponzorská zmluva Stiahnuté: 183x | 11.12.2017

ŠK TEAM zmluva – dotácie Stiahnuté: 180x | 11.12.2017

Zámenná zmluva Stiahnuté: 268x | 11.12.2017

Západoslov.vodárenska spoločnosť Stiahnuté: 204x | 11.12.2017

Zmluva – Agrarinovačné Centrum Stiahnuté: 219x | 11.12.2017

Stránka