Obsah

FZO - archív

Zmluvy

2017

Centire – Dohoda o skončení zmluvy Stiahnuté: 208x | 11.12.2017

Dodatok c. 1 k zmluve o zr. vecného bremena č. 15 837 151350000 Stiahnuté: 220x | 11.12.2017

Dodatok č.1.2017 NP Stiahnuté: 227x | 11.12.2017

Dohoda č.5.2017 Stiahnuté: 294x | 11.12.2017

Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam Stiahnuté: 330x | 11.12.2017

Dohoda-spoločný školský obvod Stiahnuté: 251x | 11.12.2017

Kúpna zmluva – M. Zsemlyeová Stiahnuté: 296x | 15.12.2017

Kúpna zmluva Állo R. a Állo J. Stiahnuté: 288x | 11.12.2017

Kúpna zmluva Derzsi, Bognárová Stiahnuté: 272x | 11.12.2017

Kúpna zmluva Rigo, Rigová Stiahnuté: 258x | 11.12.2017

Kúpna zmluva-Vasiková, Bóriková, Csaplárová Stiahnuté: 338x | 11.12.2017

Mandátna zmluva – CVO, s.r.o. Stiahnuté: 219x | 11.12.2017

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu VO ABYS SLOVAKIA s.r.o. Stiahnuté: 241x | 11.12.2017

Nájomná zmluva a zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o prevode pozemkov Stiahnuté: 516x | 11.12.2017

Odstupenie od zmluvy CVO Stiahnuté: 227x | 11.12.2017

Sponzorská zmluva Stiahnuté: 208x | 11.12.2017

ŠK TEAM zmluva – dotácie Stiahnuté: 207x | 11.12.2017

Zámenná zmluva Stiahnuté: 296x | 11.12.2017

Západoslov.vodárenska spoločnosť Stiahnuté: 262x | 11.12.2017

Zmluva – Agrarinovačné Centrum Stiahnuté: 251x | 11.12.2017

Stránka