Obsah

FZO - archív

Zmluvy

2017

Zmluva – účel.dotácia TTSK Stiahnuté: 151x | 11.12.2017

Zmluva č.031-1-K2017 o poskyt. účelovej dot. Stiahnuté: 147x | 11.12.2017

Zmluva č.5 – ŠT DS – 22.2017 o poskytnutí dotácie – TTSK Stiahnuté: 154x | 11.12.2017

Zmluva ECOTEXTIL Stiahnuté: 137x | 11.12.2017

Zmluva o dielo PROAGE s.r.o. Stiahnuté: 168x | 11.12.2017

Zmluva o nájme SAMAN Stiahnuté: 221x | 11.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry nár.menšín Stiahnuté: 185x | 11.12.2017

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Trstená na Ostrove v roku 2017 – č.1.2017 -DHZ Stiahnuté: 159x | 11.12.2017

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Trstená na Ostrove v roku 2017 – č.2.2017 -CSEMADOK Stiahnuté: 139x | 11.12.2017

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Trstená na Ostrove v roku 2017 – č.3.2017 -CSAK Stiahnuté: 142x | 11.12.2017

Zmluva o poskytnutí grantu-Tesco Stiahnuté: 165x | 11.12.2017

Zmluva o poskytnutí účel.dotácie Stiahnuté: 148x | 11.12.2017

Zmluva o prevádzke webového sídla Stiahnuté: 146x | 11.12.2017

Zmluva o službách č.010.2017 Stiahnuté: 191x | 11.12.2017

Zmluva o vykonaní auditu za rok 2016 Stiahnuté: 141x | 11.12.2017

Zmluva o vytvorení webového sídla Stiahnuté: 176x | 11.12.2017

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu Stiahnuté: 161x | 11.12.2017

Zmluva Regio Solution s.r.o. Stiahnuté: 194x | 11.12.2017

Zmluva-energetický audit MŠ Stiahnuté: 205x | 11.12.2017

Zmluva-kamerový systém Stiahnuté: 209x | 15.12.2017

Stránka