Obsah

História obce

Obec leží v Podunajskej nížine, v južnej časti Žitného Ostrova. Je vzdialená 12,5 km od Dunajskej Stredy.

Obec je doložená z r.1250 ako Nadast, z r.1269 ako Nadasd, z r.1773 ako Nádasd, z r.1927 ako Trstená na Ostrove; maďarsky Csallóköznádasd. Obec sa spomína v r.1250. Okolie obce bolo kedysi pokryté močiarmi, jazerami a najmä trstinou. Bola rodovým sídlom zemanov Sághiovcov, Dömköziovcov, v r. 1412 časť patrila bratislavskému mešťanovi Malathovi, v r.1553 Sághiovcom a Sárköziovcom, koncom 18.storočia sághiovský majetok získala rodina Bartalovcov. V roku 1870 sa obec z hľadiska školskej dochádzky osamostatnila, ale prvá škola v obci bola postavená až v roku 1876. Od r. 1913 sa v maďarskom názve používa Csallókoz a slovenský názov obce dostala v r.1927. v rokoch 1938-45 bola pripojená k Maďarsku.

Jedinou cirkevnou pamiatkou v obci je kamenný kríž s reliéfom Panny Márie.

 

Kraj Trnavský, okres Dunajská Streda, región Dunajskostredský

Počet obyvateľov: 573 (údaje k 12/2016)

Rozloha: 625 ha