Obsah

História obce

     Obec Trstená na Ostrove leží na Podunajskej nížine, v južnej časti Žitného Ostrova v Trnavskom kraji, v dunajskostredskom okrese, od Dunajskej Stredy je vzdialená 12,5 km. Obec má 576 obyvateľov (k 1.1.2021) a rozlohu 625 ha.

 

     Obec je doložená od roku 1250 ako Nadast, od roku 1269 ako Nadasd, od roku 1773 ako Nádasd a od roku 1927 ako Trstená na Ostrove, v maďarskom jazyku Csallóköznádasd. Prvé písomné spomenutie obce je z roku 1250. Okolie obce bolo kedysi pokryté močiarmi, jazerami a najmä trstinou. Časť obce od roku 1412 patrila bratislavskému mešťanovi Malathovi,  v roku 1553 Sághiovcom a Sárköziovcom, bola taktiež rodovým sídlom zemanov Sághiovcov a Dömköziovcov, koncom 18.storočia sághiovský majetok získala rodina Bartalovcov.

     V roku 1870  z hľadiska školskej dochádzky sa obec osamostatnila, avšak prvá škola v obci bola postavená až v roku 1876. Od roku 1913 v maďarskom jazyku sa používa ako názov obce Csallókoz, slovenský názov dostala obec v roku 1927. V rokoch 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku.

     Jedinou cirkevnou pamiatkou v obci je kamenný kríž s reliéfom Panny Márie.