Obsah

Samospráva

Názov:  Obec Trstená na Ostrove

Sídlo: Obecný úrad, 930 04 Trstená na Ostrove č. 20

Telefón: 031/5547122

e-mail: obec@trstenanaostrove.sk

web: www.trstenanaostrove.sk

Okres:  Dunajská Streda

Kraj: Trnavský

IČO: 00305782

DIČ: 2021139802

Starosta obce: Mgr. Zuzana Bónová

Zástupca starostu obce: Mgr. Hajnalka Kucsera

Obecné zastupiteľstvo: Écsi Zoltán, Ladislav Gódány, Mgr. Hajnalka Kucsera, Mészárosová Helena, Nagy Csaba, Nagy Tibor, Mária Szalayová 

Hlavný kontrolór obce: Bc. Vojtech Ravasz

Obecný úrad: Anikó Csikmáková, Leško Éva