Obsah

Samospráva obce

Poštová adresa: 

Obec Trstená na Ostrove

Obecný úrad Trstená na Ostrove

Trstená na Ostrove č. 20

930 04  

Slovensko

 

Kontakt:

Telefón: 031/5547122

e-mail: obec@trstenanaostrove.sk

web: www.trstenanaostrove.sk

 

Okres:  Dunajská Streda

Kraj: Trnavský

IČO: 00305782

DIČ: 2021139802

 

Starosta obce: Mgr. Zuzana Bónová

Zástupca starostu obce: Mária Szalayová

Obecné zastupiteľstvo:

Mária Szalayová, Márk Mészáros, Tamás Pongrácz,  Ladislav Vízi, Csaba Nagy

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Vojtech Ravasz

Administratívna pracovníčka: Anikó Csikmáková, Leško Éva