Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2020

Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 38x | 15.12.2020

Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 31x | 15.12.2020

Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 29x | 27.11.2020

Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odapdy a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 33x | 27.11.2020

Návrh VZN č.1/2020 o podmienkach držania psa na území obce Trstená na Ostrove Stiahnuté: 65x | 24.02.2020

VZN č.1/2020 o podmienkach držania psa na území obce Trstená na Ostrove Stiahnuté: 58x | 09.06.2020

2019

VZN č. 1/2019 o miestnych daniach Stiahnuté: 103x | 26.11.2019

VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 86x | 26.11.2019

VZN č.2/2019 o miestnom poplatku za odpad Stiahnuté: 111x | 26.11.2019

2018

Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 1/2016 Stiahnuté: 200x | 24.10.2018

2017

VZN č.1/2017 Stiahnuté: 242x | 11.12.2017

2016

VZN č.1/2016 Stiahnuté: 270x | 11.12.2017

2015

VZN č.1/2015 Stiahnuté: 228x | 11.12.2017

VZN č.2/2015 Stiahnuté: 206x | 11.12.2017

2013

VZN č.1/2013 Stiahnuté: 508x | 11.12.2017

VZN č.2/2013 Stiahnuté: 285x | 11.12.2017

2012

VZN č.1/2012 Stiahnuté: 210x | 11.12.2017

VZN č.2/2012 Stiahnuté: 349x | 11.12.2017

2009

VZN č. 1/2018 Stiahnuté: 207x | 12.03.2018

VZN č.1/2009 Stiahnuté: 252x | 11.12.2017

Stránka

  • 1