Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2020

Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 59x | 10.08.2021

Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 52x | 10.08.2021

Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 56x | 10.08.2021

Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odapdy a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 54x | 10.08.2021

Návrh VZN č.1/2020 o podmienkach držania psa na území obce Trstená na Ostrove Stiahnuté: 89x | 10.08.2021

VZN č.1/2020 o podmienkach držania psa na území obce Trstená na Ostrove Stiahnuté: 86x | 10.08.2021

2019

VZN č. 1/2019 o miestnych daniach Stiahnuté: 131x | 10.08.2021

VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 111x | 10.08.2021

VZN č.2/2019 o miestnom poplatku za odpad Stiahnuté: 136x | 10.08.2021

2018

Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 1/2016 Stiahnuté: 233x | 10.08.2021

2017

VZN č.1/2017 Stiahnuté: 278x | 11.12.2017

2016

VZN č.1/2016 Stiahnuté: 302x | 11.12.2017

2015

VZN č.1/2015 Stiahnuté: 254x | 11.12.2017

VZN č.2/2015 Stiahnuté: 236x | 11.12.2017

2013

VZN č.1/2013 Stiahnuté: 580x | 11.12.2017

VZN č.2/2013 Stiahnuté: 335x | 11.12.2017

2012

VZN č.1/2012 Stiahnuté: 240x | 11.12.2017

VZN č.2/2012 Stiahnuté: 386x | 11.12.2017

2009

VZN č. 1/2018 Stiahnuté: 235x | 12.03.2018

VZN č.1/2009 Stiahnuté: 280x | 11.12.2017

Stránka

  • 1