Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2020

Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 88x | 10.08.2021

Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 73x | 10.08.2021

Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 73x | 10.08.2021

Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odapdy a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 74x | 10.08.2021

Návrh VZN č.1/2020 o podmienkach držania psa na území obce Trstená na Ostrove Stiahnuté: 107x | 10.08.2021

VZN č.1/2020 o podmienkach držania psa na území obce Trstená na Ostrove Stiahnuté: 107x | 10.08.2021

2019

VZN č. 1/2019 o miestnych daniach Stiahnuté: 168x | 10.08.2021

VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 131x | 10.08.2021

VZN č.2/2019 o miestnom poplatku za odpad Stiahnuté: 155x | 10.08.2021

2018

Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 1/2016 Stiahnuté: 255x | 10.08.2021

2017

VZN č.1/2017 Stiahnuté: 305x | 11.12.2017

2016

VZN č.1/2016 Stiahnuté: 325x | 11.12.2017

2015

VZN č.1/2015 Stiahnuté: 278x | 11.12.2017

VZN č.2/2015 Stiahnuté: 260x | 11.12.2017

2013

VZN č.1/2013 Stiahnuté: 677x | 11.12.2017

VZN č.2/2013 Stiahnuté: 370x | 11.12.2017

2012

VZN č.1/2012 Stiahnuté: 262x | 11.12.2017

VZN č.2/2012 Stiahnuté: 410x | 11.12.2017

2009

VZN č. 1/2018 Stiahnuté: 272x | 12.03.2018

VZN č.1/2009 Stiahnuté: 303x | 11.12.2017

Stránka

  • 1