Obsah

FZO - archív

Zmluvy

2016

Dodatok č.1 k mandátnej zmluve – stav.úrad Stiahnuté: 144x | 11.12.2017

Dohoda č.119.52a.2016 Stiahnuté: 161x | 11.12.2017

Dohoda č.144.52a2016 Stiahnuté: 144x | 11.12.2017

Dohoda č.65.§52a.2016 Stiahnuté: 155x | 11.12.2017

Dohoda č.99.52a.2016 Stiahnuté: 152x | 11.12.2017

Kúpna zmluva – Ing. M. KUBANOVA Stiahnuté: 178x | 11.12.2017

Kúpna zmluva – P. Svajvalčík Stiahnuté: 146x | 11.12.2017

Kúpna zmluva – p.HRMO a manželka Stiahnuté: 152x | 11.12.2017

Kúpna zmluva – VIZIOVA Stiahnuté: 171x | 11.12.2017

Kúpna zmluva – Z. Ecsi Stiahnuté: 188x | 11.12.2017

Pohrebisko Stiahnuté: 170x | 11.12.2017

T-COM Stiahnuté: 194x | 11.12.2017

Támogatási szerződés-Bethlen Gábor Stiahnuté: 147x | 11.12.2017

Zmluva – Urbis Stiahnuté: 179x | 11.12.2017

Zmluva č.119730-08U03 Stiahnuté: 161x | 11.12.2017

Zmluva č.26551 – DHZ dotácia Stiahnuté: 146x | 11.12.2017

Zmluva o dielo - Sanácia skládky s nezákon.ulož.odpadom Stiahnuté: 154x | 11.12.2017

Zmluva o dielo č.23.2016 Stiahnuté: 151x | 11.12.2017

Zmluva o nájme pozemku Stiahnuté: 275x | 11.12.2017

Zmluva o poskytovaní grantu c.NT 16 70 -TESCO Stiahnuté: 174x | 11.12.2017

Stránka