Obsah

FZO - archív

Faktúry

2012

Faktúry 10.2012 Stiahnuté: 193x | 15.12.2017

Faktúry 11.2012 Stiahnuté: 173x | 15.12.2017

Faktúry 12.2012 Stiahnuté: 172x | 15.12.2017

Faktúry 1.2012 Stiahnuté: 167x | 15.12.2017

Faktúry 1.2012 Stiahnuté: 163x | 15.12.2017

Faktúry 2.2012 Stiahnuté: 172x | 15.12.2017

Faktúry 3.2012 Stiahnuté: 164x | 15.12.2017

2011

GM Elektro - faktúra č. 463 Stiahnuté: 155x | 15.12.2017

GM ELEKTRO - faktúra č. 547 Stiahnuté: 154x | 15.12.2017

Centr.depoz. cenn. papierov č.d.18 Stiahnuté: 160x | 15.12.2017

DEXIA banka Slovensjo poplatok za vrd účtov cen. pap. č.d.11 Stiahnuté: 159x | 15.12.2017

Gulázsi - odvoz odpadu za 122010 Stiahnuté: 161x | 15.12.2017

Gulázsi - zber pl. odpadu - č.d.8 Stiahnuté: 163x | 15.12.2017

Heizer Z. - servisná práca VT č.d.9 Stiahnuté: 161x | 15.12.2017

Ing. E. Both -EXCESS a.s. - samol.nálepky odpad- č.d.24 Stiahnuté: 157x | 15.12.2017

Poradca podn. spol.- FS č.d.14 Stiahnuté: 157x | 15.12.2017

PURA spol.s.r.o.- likv. odpadu č.d.12 Stiahnuté: 148x | 15.12.2017

PURa spol.s.r.o.- za uloženie odpadu č.d.13 Stiahnuté: 151x | 15.12.2017

RVC Rovinka - členský príspevok č.d.10 Stiahnuté: 155x | 15.12.2017

ŠECT a.s.- vysvedčenie ZŠ- č.d.21 Stiahnuté: 151x | 15.12.2017

Stránka