Obsah

FZO - archív

Faktúry

2011

SPP - zál. na plyn č.d.4 Stiahnuté: 156x | 15.12.2017

T COM tel. poplatok OCU - č.d.3 Stiahnuté: 154x | 15.12.2017

T COM tel.polatok MŠ, ZŠ Stiahnuté: 157x | 15.12.2017

Vaša stravovacia s.r.o. - stravné lístky č.d.20 Stiahnuté: 157x | 15.12.2017

Záp. vod. spoločnosť - vodné- č.d.6 Stiahnuté: 155x | 15.12.2017

Združenie miest a obcí - príručka č.d.15 Stiahnuté: 155x | 15.12.2017

ZSE - al.energia VO- č.d.22 Stiahnuté: 148x | 15.12.2017

ZSE - el. energia VO č.d.1 Stiahnuté: 149x | 15.12.2017

ZSE - el.energia - č.d.16 Stiahnuté: 162x | 15.12.2017

ZSE - el.energia MŠ, ZŠ - č.d.2 Stiahnuté: 152x | 15.12.2017

ZSE - el.energia MŠ, ZŠ č.d. 17 Stiahnuté: 151x | 15.12.2017

ZSE - el.energia VO- č.d.23 Stiahnuté: 151x | 15.12.2017

Guláízsi - odvoz kom. odpadu 12011 č.d.34 Stiahnuté: 163x | 15.12.2017

Gulázsi - zber plast odpadu 12011 č.d.33 Stiahnuté: 155x | 15.12.2017

Heizer Z. - údržba VT, toner - č.d. 27 Stiahnuté: 149x | 15.12.2017

Heizer Zl - serv. práca VT, toner - č.d.27 Stiahnuté: 160x | 15.12.2017

OLYMP - č.d.38 Stiahnuté: 155x | 15.12.2017

ORANGE Slovensko a.s. - tel.poplatok č.d.30 Stiahnuté: 166x | 15.12.2017

PURA spol.s.r.o. uloženie odpadu 12011 č.d.29 Stiahnuté: 160x | 15.12.2017

SPP - plyn - č.d.28 Stiahnuté: 152x | 15.12.2017

Stránka