Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.02.2021

Dodatok č. 6 k Rámcovej zmluve z 02.11.2009

Dodatok č. 6 k Rámcovej zmluve z 02.11.2009

Neuvedené

PURA, spol. s r.o.

Obec Trstená na Ostrove

08.02.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4/2002

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4/2002

Neuvedené

Obec Trstená na Ostrove

GULÁZSI s.r.o.

26.02.2021

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

KRHZ-TT-VO-2021/10-003

Neuvedené

Obec Trstená na Ostrove

Ministerstvo vnútra SR

04.03.2021

Zmluva o poskytnutí služieb

003/2021

Neuvedené

Obec Trstená na Ostrove

Regio Solution s.r.o.

15.03.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve

Neuvedené

Obec Trstená na Ostrove

Slovak Telecom a.s.

17.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Neuvedené

Obec Trstená na Ostrove

Štatistický úrad SR

23.03.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KŽP-PO4-SC431-2017-19/J523

290 132,79 EUR dvestodeväťdesiattisícstotridsaťdva eur 79/100

Obec Trstená na Ostrove

Ministerstvo životného prostredia SR

25.03.2021

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

Obec Trstená na Ostrove

Štatistický úrad SR

31.03.2021

Zmluva o poskytnutí služieb

281104/2019

750,00 EUR Sedemstopäťdesiat eur

Obec Trstená na Ostrove

Regio Solution s.r.o.

12.04.2021

Kúpno-predajná zmluva

Kúpno - predajná zmluva

1 600,00 EUR jedentisícšesto eur

Obec Trstená na Ostrove

Ivan Both

27.04.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP

KŽP-PO4-SC431-2017-19/J523

Neuvedené

Obec Trstená na Ostrove

Ministerstvo životného prostredia SR

10.05.2021

Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov o nájme a podnájme nebyt. priestorov ....

Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov

Neuvedené

Mária Szalayová

Obec Trstená na Ostrove

11.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

321 0066

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Trstená na Ostrove

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

12.05.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

Dodatok č. 1 k Zmluve

10,00 EUR Desať eur

Obec Trstená na Ostrove

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU OZ

13.05.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

20-110-00014

600,00 EUR šesťsto eur

Obec Trstená na Ostrove

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

17.05.2021

Zmluva o spolupráci

TT152481_2

Neuvedené

RECobal s.r.o.

Obec Trstená na Ostrove

04.06.2021

Zmluva o vykonaní auditu

Zmluva o vykonaní auditu

800,00 EUR Osemsto eur

Obec Trstená na Ostrove

Doc.Ing.Stanislav Šimončič CSc.

09.06.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

590,00 EUR Päťstodeväťdesiat eur

PROROZVOJ, s.r.o.

Obec Trstená na Ostrove

16.06.2021

zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce za rok 2021 - 1/2021

1/2021 dotácia

500,00 EUR päťsto eur

CSEMADOK

Obec Trstená na Ostrove

16.06.2021

zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce za rok 2021-2/2021

2/2021 - dotácie

2 000,00 EUR dvetisíc eur

DHZ Trstená na Ostrove

Obec Trstená na Ostrove

16.06.2021

zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce za rok 2021-3/2021

3/2021 dotávia

200,00 EUR dvesto eur

Stolnotenisový klub CSAK

Obec Trstená na Ostrove

16.06.2021

zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce za rok 2021-4/2021

4/2021 - dotácia

400,00 EUR štaristo eur

KLUB DOCHODCOV

Obec Trstená na Ostrove

16.06.2021

zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce za rok 2021-5/2021

5/2021 - dotácia

3 000,00 EUR tritisíc eur

ŠK Trstená TEAM

Obec Trstená na Ostrove

21.06.2021

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva

215,00 EUR dvestopäťnásť eur

Obec Trstená na Ostrove

TENDERnet s.r.o.

01.07.2021

Zmluva o dielo č. 04/2021

Zmluva o dielo č. 04/2021

9 625,44 EUR deväťtisícšestodvadsaťpäť eur 44/100

TIM IS, s.r.o.

Obec Trstená na Ostrove

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: