Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Szerződés részletsz.: Zmluva o dielo č. 04/2021
 • Megnevezés
  Zmluva o dielo č. 04/2021
 • Szerződés típusa
 • Szerződés száma
  Zmluva o dielo č. 04/2021
 • Szerződés tárgya
  Preložka STL plynovodu
 • Ár
  9 625,44 EUR deväťtisícšestodvadsaťpäť eur 44/100
 • Szerződés hatályba lépésének a napja
  2.7.2021
 • Szerződés megszűnésének a napja
  Nincs megadva
 • Szerződéskötés/szerződés jóváhagyás napja
 • Nyilvánosságra hozás napja
  1.7.2021
Összefüggő szerződés-kiegészítések
Összefüggő megrendelések
Összefüggő számlák
 • 1. Szerződő fél
  Obec Trstená na Ostrove
 • Cjsz.
 • Adószám
 • Cím
 • Telefon
 • E-mail
 • Web
 • 2. Szerződő fél
  TIM IS, s.r.o.
 • Cjsz.
  36261157
 • Adószám
  2021841338
 • Cím
  929 01 Dunajská Streda, Kulačská 7
 • Telefon
  0905656883
 • E-mail
  tim@timis.sk
 • Web
 • Aláíró személy neve
  Mgr. Zuzana Bónová
 • Aláíró személy funkciója
  starosta obce
 • Megjegyzés
Dokumentumok