Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
28.02.2018

Zmluva o spolupráci pri zriadení a prevádzkovaní zberných miest elektro odpadu

6/2018

Nincs megadva

EKOLAMP Slovakia

Obec Trstená na Ostrove

12.03.2018

Dohoda

1/2018

Nincs megadva

Jurová

Obec Trstená na Ostrove

12.03.2018

Zmluva

2/2018

1 000,00 EUR

Obec Trstená na Ostrove

CSEMADOK

12.03.2018

Zmluva

3/2018

400,00 EUR

Obec Trstená na Ostrove

Stolnotenisový klub CSAK

12.03.2018

Zmluva

4/2018

3 500,00 EUR

Obec Trstená na Ostrove

ŠK Trstená TEAM

12.03.2018

Zmluva

5/2018

500,00 EUR

Obec Trstená na Ostrove

KLUBOSOK Trstená na Ostrove

19.03.2018

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

180339/2018

24,00 EUR Dvadsaťštyri mesačne

ITAK, s.r.o.

Obec Trstená na Ostrove

21.03.2018

Zmluva o spolupráci

1818500011

Nincs megadva

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Trstená na Ostrove

23.03.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Trstená na Ostrove v roku 2018

2/2018 dotácia

2 000,00 EUR Dvetisíc

Obec Trstená na Ostrove

DHZ Trstená na Ostrove

29.03.2018

DOHODA č. 18/04/52A15

18/04/52A/15

600,24 EUR šesto eur 20/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Trstená na Ostrove

06.04.2018

Zmluva o spolupráci

2018

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

TRIUS FINANCE, s.r.o.

Obec Trstená na Ostrove

12.04.2018

Zmluva o dielo na zhotovenie kamerového systému

TS 012018

6 905,20 EUR šesťtisícdeväťstopäť euro 20/100

BySec, s.r.o.

Obec Trstená na Ostrove

27.04.2018

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_41/2018

41/2018

249,95 EUR dvestoštyridsaťdeväť eur 95/100

IVeS, organizácia pre informatiku VS

Obec Trstená na Ostrove

27.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

38 813

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Trstená na Ostrove

04.05.2018

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie

2018

6 000,00 EUR šesťtisíc eur

KUBING s.r.o.

Obec Trstená na Ostrove

29.05.2018

Dohoda

18/04/054/64

Nincs megadva

UPSVaR Dun.Streda

Obec Trstená na Ostrove

04.06.2018

dodatok č.1 k zmluve o prevádzke

40/01/29246/14 dodatok č.1

Nincs megadva

ZsVS a.s.

Obec Trstená na Ostrove

04.06.2018

zmluva o vykonaní auditu

zo dňa 04.06.2018

800,00 EUR osemsto eur

Doc.Ing.Stanislav Šimončič CSc.

Obec Trstená na Ostrove

22.06.2018

Támogatási szerződés

2018

1 547,08 EUR Jedentisícpäťstoštyridsaťsedem eur 08/100

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Obec Trstená na Ostrove

26.06.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

2018

Nincs megadva

Obec Trstená na Ostrove

MADE spol. s r.o.

27.06.2018

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

2-SZ DS-22/2018

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

Obec Trstená na Ostrove

TTSK

06.07.2018

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

048-1-K/2018

500,00 EUR Päťsto

Obec Trstená na Ostrove

TTSK

30.07.2018

Príkazná zmluva

27/VO/06/2018/POI

20,00 EUR Dvadsať eur

Ing. Jozef Balkó

Obec Trstená na Ostrove

10.08.2018

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

121-3-ŠP/2018

500,00 EUR Päťsto

Obec Trstená na Ostrove

TTSK

15.08.2018

Zmluva o poskytnutí podpory z Environ.fondu

131/POD-201/18

5 000,00 EUR Päťtisíc

Obec Trstená na Ostrove

Slov.agentúra živ.prostredia

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: