Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2020 - 2022

Plnenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove k 31.12.2020 príjem Stiahnuté: 30x | 07.04.2021

Plnenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove k 31.12.2020 sumarizácia Stiahnuté: 31x | 07.04.2021

Plnenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove k 31.12.2020 výdaj Stiahnuté: 29x | 07.04.2021

Rozpočet obce Trstená na Ostrove na roky 2020-2022 príjem Stiahnuté: 87x | 13.12.2019

Rozpočet obce Trstená na Ostrove na roky 2020-2022 sumarizácia Stiahnuté: 90x | 13.12.2019

Rozpočet obce Trstená na Ostrove na roky 2020-2022 výdaj Stiahnuté: 97x | 13.12.2019

2021 - 2023

Návrh rozpočtu obce 2021-2023 príjem Stiahnuté: 37x | 26.11.2020

Návrh rozpočtu obce 2021-2023 sumarizácia Stiahnuté: 38x | 26.11.2020

Návrh rozpočtu obce 2021-2023 výdaj Stiahnuté: 44x | 26.11.2020

Plnenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove k 30.06.2021 príjem Stiahnuté: 10x | 06.09.2021

Plnenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove k 30.06.2021 sumarizácia Stiahnuté: 11x | 06.09.2021

Plnenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove k 30.06.2021 výdaj Stiahnuté: 9x | 06.09.2021

Rozpočet obce Trstená na Ostrove na roky 2021-2023 príjem Stiahnuté: 38x | 15.12.2020

Rozpočet obce Trstená na Ostrove na roky 2021-2023 sumarizácia Stiahnuté: 37x | 15.12.2020

Rozpočet obce Trstená na Ostrove na roky 2021-2023 výdaj Stiahnuté: 39x | 15.12.2020

2022-2024

Návrh rozpočtu obce 2022-2024 príjem Stiahnuté: 7x | 16.11.2021

Návrh rozpočtu obce 2022-2024 sumarizácia Stiahnuté: 8x | 16.11.2021

Návrh rozpočtu obce 2022-2024 výdaj Stiahnuté: 10x | 16.11.2021

Rozpočet obce Trstená na Ostrove na roky 2022-2024 príjem Stiahnuté: 7x | 03.12.2021

Rozpočet obce Trstená na Ostrove na roky 2022-2024 výdaj Stiahnuté: 9x | 03.12.2021

Stránka