Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2020 - 2022

Plnenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove k 31.12.2020 príjem Stiahnuté: 58x | 07.04.2021

Plnenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove k 31.12.2020 sumarizácia Stiahnuté: 53x | 07.04.2021

Plnenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove k 31.12.2020 výdaj Stiahnuté: 47x | 07.04.2021

Rozpočet obce Trstená na Ostrove na roky 2020-2022 príjem Stiahnuté: 108x | 13.12.2019

Rozpočet obce Trstená na Ostrove na roky 2020-2022 sumarizácia Stiahnuté: 110x | 13.12.2019

Rozpočet obce Trstená na Ostrove na roky 2020-2022 výdaj Stiahnuté: 122x | 13.12.2019

2021 - 2023

Návrh rozpočtu obce 2021-2023 príjem Stiahnuté: 57x | 26.11.2020

Návrh rozpočtu obce 2021-2023 sumarizácia Stiahnuté: 61x | 26.11.2020

Návrh rozpočtu obce 2021-2023 výdaj Stiahnuté: 68x | 26.11.2020

Plnenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove k 30.06.2021 príjem Stiahnuté: 32x | 06.09.2021

Plnenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove k 30.06.2021 sumarizácia Stiahnuté: 29x | 06.09.2021

Plnenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove k 30.06.2021 výdaj Stiahnuté: 26x | 06.09.2021

Plnenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove k 31.12.2021 príjem Stiahnuté: 20x | 26.04.2022

Plnenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove k 31.12.2021 sumarizácia Stiahnuté: 18x | 26.04.2022

Plnenie rozpočtu obce Trstená na Ostrove k 31.12.2021 výdaj Stiahnuté: 18x | 26.04.2022

Rozpočet obce Trstená na Ostrove na roky 2021-2023 príjem Stiahnuté: 59x | 15.12.2020

Rozpočet obce Trstená na Ostrove na roky 2021-2023 sumarizácia Stiahnuté: 62x | 15.12.2020

Rozpočet obce Trstená na Ostrove na roky 2021-2023 výdaj Stiahnuté: 62x | 15.12.2020

2022-2024

Návrh rozpočtu obce 2022-2024 príjem Stiahnuté: 25x | 16.11.2021

Návrh rozpočtu obce 2022-2024 sumarizácia Stiahnuté: 24x | 16.11.2021

Stránka