Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2013

Sumarizácia rozpočtu 2013 Stiahnuté: 188x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2013 Stiahnuté: 180x | 16.12.2017

2014

Bežný výdaj 2014 Stiahnuté: 170x | 16.12.2017

Bežný výdaj 2014 čerpanie k 30.06.2014 Stiahnuté: 170x | 16.12.2017

Bežný výdaj 2014 čerpanie k 31.12.2014 Stiahnuté: 165x | 16.12.2017

Komentár k rozpočtu Stiahnuté: 186x | 16.12.2017

Návrh programového rozpočtu Stiahnuté: 165x | 16.12.2017

Očakávaná skutočnosť Stiahnuté: 174x | 16.12.2017

Príjem 2014 Stiahnuté: 177x | 16.12.2017

Príjem 2014 čerpanie k 30.06.2014 Stiahnuté: 169x | 16.12.2017

Príjem 2014 čerpanie k 31.12.2014 Stiahnuté: 167x | 16.12.2017

Programový rozpočet 2014 Stiahnuté: 190x | 16.12.2017

Správa o plnení rozpočtu za 1 polrok 2014 Stiahnuté: 182x | 16.12.2017

Správa o plnení rozpočtu za rok 2014 Stiahnuté: 193x | 16.12.2017

Správa o plnení rozpočtu za rok 2014 Stiahnuté: 191x | 16.12.2017

Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu za I polrok 2014 Szaboova Stiahnuté: 1063x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 Stiahnuté: 166x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 čerpanie k 30.06.2014 Stiahnuté: 158x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 čerpanie k 31.12.2014 Stiahnuté: 166x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 k 31.12.2014 Stiahnuté: 183x | 16.12.2017

Stránka