Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2013

Sumarizácia rozpočtu 2013 Stiahnuté: 174x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2013 Stiahnuté: 168x | 16.12.2017

2014

Bežný výdaj 2014 Stiahnuté: 158x | 16.12.2017

Bežný výdaj 2014 čerpanie k 30.06.2014 Stiahnuté: 165x | 16.12.2017

Bežný výdaj 2014 čerpanie k 31.12.2014 Stiahnuté: 152x | 16.12.2017

Komentár k rozpočtu Stiahnuté: 178x | 16.12.2017

Návrh programového rozpočtu Stiahnuté: 154x | 16.12.2017

Očakávaná skutočnosť Stiahnuté: 166x | 16.12.2017

Príjem 2014 Stiahnuté: 163x | 16.12.2017

Príjem 2014 čerpanie k 30.06.2014 Stiahnuté: 156x | 16.12.2017

Príjem 2014 čerpanie k 31.12.2014 Stiahnuté: 158x | 16.12.2017

Programový rozpočet 2014 Stiahnuté: 178x | 16.12.2017

Správa o plnení rozpočtu za 1 polrok 2014 Stiahnuté: 165x | 16.12.2017

Správa o plnení rozpočtu za rok 2014 Stiahnuté: 174x | 16.12.2017

Správa o plnení rozpočtu za rok 2014 Stiahnuté: 175x | 16.12.2017

Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu za I polrok 2014 Szaboova Stiahnuté: 1011x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 Stiahnuté: 157x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 čerpanie k 30.06.2014 Stiahnuté: 147x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 čerpanie k 31.12.2014 Stiahnuté: 153x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 k 31.12.2014 Stiahnuté: 169x | 16.12.2017

Stránka