Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2013

Sumarizácia rozpočtu 2013 Stiahnuté: 140x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2013 Stiahnuté: 139x | 16.12.2017

2014

Bežný výdaj 2014 Stiahnuté: 128x | 16.12.2017

Bežný výdaj 2014 čerpanie k 30.06.2014 Stiahnuté: 130x | 16.12.2017

Bežný výdaj 2014 čerpanie k 31.12.2014 Stiahnuté: 126x | 16.12.2017

Komentár k rozpočtu Stiahnuté: 145x | 16.12.2017

Návrh programového rozpočtu Stiahnuté: 129x | 16.12.2017

Očakávaná skutočnosť Stiahnuté: 135x | 16.12.2017

Príjem 2014 Stiahnuté: 129x | 16.12.2017

Príjem 2014 čerpanie k 30.06.2014 Stiahnuté: 127x | 16.12.2017

Príjem 2014 čerpanie k 31.12.2014 Stiahnuté: 129x | 16.12.2017

Programový rozpočet 2014 Stiahnuté: 149x | 16.12.2017

Správa o plnení rozpočtu za 1 polrok 2014 Stiahnuté: 136x | 16.12.2017

Správa o plnení rozpočtu za rok 2014 Stiahnuté: 138x | 16.12.2017

Správa o plnení rozpočtu za rok 2014 Stiahnuté: 135x | 16.12.2017

Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu za I polrok 2014 Szaboova Stiahnuté: 847x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 Stiahnuté: 125x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 čerpanie k 30.06.2014 Stiahnuté: 116x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 čerpanie k 31.12.2014 Stiahnuté: 124x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 k 31.12.2014 Stiahnuté: 130x | 16.12.2017

Stránka