Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2013

Sumarizácia rozpočtu 2013 Stiahnuté: 152x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2013 Stiahnuté: 150x | 16.12.2017

2014

Bežný výdaj 2014 Stiahnuté: 143x | 16.12.2017

Bežný výdaj 2014 čerpanie k 30.06.2014 Stiahnuté: 144x | 16.12.2017

Bežný výdaj 2014 čerpanie k 31.12.2014 Stiahnuté: 136x | 16.12.2017

Komentár k rozpočtu Stiahnuté: 162x | 16.12.2017

Návrh programového rozpočtu Stiahnuté: 141x | 16.12.2017

Očakávaná skutočnosť Stiahnuté: 146x | 16.12.2017

Príjem 2014 Stiahnuté: 140x | 16.12.2017

Príjem 2014 čerpanie k 30.06.2014 Stiahnuté: 137x | 16.12.2017

Príjem 2014 čerpanie k 31.12.2014 Stiahnuté: 140x | 16.12.2017

Programový rozpočet 2014 Stiahnuté: 163x | 16.12.2017

Správa o plnení rozpočtu za 1 polrok 2014 Stiahnuté: 148x | 16.12.2017

Správa o plnení rozpočtu za rok 2014 Stiahnuté: 151x | 16.12.2017

Správa o plnení rozpočtu za rok 2014 Stiahnuté: 147x | 16.12.2017

Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu za I polrok 2014 Szaboova Stiahnuté: 932x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 Stiahnuté: 136x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 čerpanie k 30.06.2014 Stiahnuté: 128x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 čerpanie k 31.12.2014 Stiahnuté: 136x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 k 31.12.2014 Stiahnuté: 144x | 16.12.2017

Stránka