Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2013

Sumarizácia rozpočtu 2013 Stiahnuté: 205x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2013 Stiahnuté: 191x | 16.12.2017

2014

Bežný výdaj 2014 Stiahnuté: 183x | 16.12.2017

Bežný výdaj 2014 čerpanie k 30.06.2014 Stiahnuté: 186x | 16.12.2017

Bežný výdaj 2014 čerpanie k 31.12.2014 Stiahnuté: 178x | 16.12.2017

Komentár k rozpočtu Stiahnuté: 214x | 16.12.2017

Návrh programového rozpočtu Stiahnuté: 196x | 16.12.2017

Očakávaná skutočnosť Stiahnuté: 188x | 16.12.2017

Príjem 2014 Stiahnuté: 187x | 16.12.2017

Príjem 2014 čerpanie k 30.06.2014 Stiahnuté: 176x | 16.12.2017

Príjem 2014 čerpanie k 31.12.2014 Stiahnuté: 180x | 16.12.2017

Programový rozpočet 2014 Stiahnuté: 202x | 16.12.2017

Správa o plnení rozpočtu za 1 polrok 2014 Stiahnuté: 195x | 16.12.2017

Správa o plnení rozpočtu za rok 2014 Stiahnuté: 206x | 16.12.2017

Správa o plnení rozpočtu za rok 2014 Stiahnuté: 209x | 16.12.2017

Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu za I polrok 2014 Szaboova Stiahnuté: 1,139x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 Stiahnuté: 179x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 čerpanie k 30.06.2014 Stiahnuté: 170x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 čerpanie k 31.12.2014 Stiahnuté: 176x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 k 31.12.2014 Stiahnuté: 198x | 16.12.2017

Stránka