Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2015

Bežný výdaj 2015 Stiahnuté: 122x | 16.12.2017

Bežný výdaj čerpanie k 30.06.2015 Stiahnuté: 129x | 16.12.2017

Bežný výdaj čerpanie k 30.09.2015 Stiahnuté: 125x | 16.12.2017

Bežný výdaj čerpanie k 31.12.2015 Stiahnuté: 138x | 16.12.2017

Príjem 2015 Stiahnuté: 127x | 16.12.2017

Príjem čerpanie k 30.06.2015 Stiahnuté: 135x | 16.12.2017

Príjem čerpanie k 30.09.2015 Stiahnuté: 138x | 16.12.2017

Príjem čerpanie k 31.12.2015 Stiahnuté: 121x | 16.12.2017

Správa o plnení rozpočtu za rok 2015 Stiahnuté: 146x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2015 Stiahnuté: 125x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu čerpanie k 30.06.2015 Stiahnuté: 123x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu čerpanie k 30.09.2015 Stiahnuté: 123x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu čerpanie k 31.12.2015 Stiahnuté: 123x | 16.12.2017

Úprava k 11.11.2015 bežný výdaj 2015 Stiahnuté: 143x | 16.12.2017

Úprava príjmu k 11.11.2015 Stiahnuté: 115x | 16.12.2017

Úprava rozpočtu sumarizácia k 11.11.2015 Stiahnuté: 124x | 16.12.2017

2016 - 2018

Rozpočet obce za roky 2016-2018 – príjem Stiahnuté: 143x | 12.12.2017

Rozpočet obce za roky 2016-2018 – sumarizácia Stiahnuté: 133x | 12.12.2017

Rozpočet obce za roky 2016-2018 – výdaj Stiahnuté: 123x | 12.12.2017

Sumarizácia rozpočtu na rok 2016-2018 - plnenie k 30.06.2016 Stiahnuté: 122x | 12.12.2017

Stránka