Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2015

Bežný výdaj 2015 Stiahnuté: 151x | 16.12.2017

Bežný výdaj čerpanie k 30.06.2015 Stiahnuté: 158x | 16.12.2017

Bežný výdaj čerpanie k 30.09.2015 Stiahnuté: 150x | 16.12.2017

Bežný výdaj čerpanie k 31.12.2015 Stiahnuté: 166x | 16.12.2017

Príjem 2015 Stiahnuté: 152x | 16.12.2017

Príjem čerpanie k 30.06.2015 Stiahnuté: 161x | 16.12.2017

Príjem čerpanie k 30.09.2015 Stiahnuté: 168x | 16.12.2017

Príjem čerpanie k 31.12.2015 Stiahnuté: 148x | 16.12.2017

Správa o plnení rozpočtu za rok 2015 Stiahnuté: 180x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2015 Stiahnuté: 151x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu čerpanie k 30.06.2015 Stiahnuté: 148x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu čerpanie k 30.09.2015 Stiahnuté: 152x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu čerpanie k 31.12.2015 Stiahnuté: 152x | 16.12.2017

Úprava k 11.11.2015 bežný výdaj 2015 Stiahnuté: 171x | 16.12.2017

Úprava príjmu k 11.11.2015 Stiahnuté: 141x | 16.12.2017

Úprava rozpočtu sumarizácia k 11.11.2015 Stiahnuté: 152x | 16.12.2017

2016 - 2018

Rozpočet obce za roky 2016-2018 – príjem Stiahnuté: 171x | 12.12.2017

Rozpočet obce za roky 2016-2018 – sumarizácia Stiahnuté: 163x | 12.12.2017

Rozpočet obce za roky 2016-2018 – výdaj Stiahnuté: 150x | 12.12.2017

Sumarizácia rozpočtu na rok 2016-2018 - plnenie k 30.06.2016 Stiahnuté: 152x | 12.12.2017

Stránka