Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.07.2021

Rámcová zmluva o zneškodnení odpadu

Rámcová zmluva o zneškodnení odpadu

Neuvedené

PURA W, s.r.o.

Obec Trstená na Ostrove

04.08.2021

Dohoda č. 21/04/054/33

21/04/054/33

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Trstená na Ostrove

06.08.2021

Dohoda o preložke plynárenského zariadenia

0974/21/SPPD/CEZ

Neuvedené

Obec Trstená na Ostrove

SPP-distribúcia, a.s.

17.08.2021

Zmluva o odbere biologiyky rozložiteľného kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu

Zmluva o odbere odpadu

Neuvedené

Obec Trstená na Ostrove

GULÁZSI s.r.o.

18.08.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

9924069251

Neuvedené

Obec Trstená na Ostrove

Slovak Telecom a.s.

06.09.2021

Zmluva o pripojení odberného el.zariadenia žiadateľa

122093473

Neuvedené

Obec Trstená na Ostrove

Západoslovenská distribučná, a.s.

21.09.2021

Zmluva o odchyte opustených a túlavých psov

Zmluva o odchyte opustených a túlavých psov

Neuvedené

Obec Trstená na Ostrove

Občianske združenie Dogazyl

29.09.2021

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2118/2016

U2118/2016

200,00 EUR Dvesto eur

Obec Trstená na Ostrove

MADE spol. s r.o.

21.10.2021

Dodatok k Zmluve č. 9931129237

Dodatok k Zmluve č. 9931129237

Neuvedené

Obec Trstená na Ostrove

Slovak Telecom a.s.

21.10.2021

Dodatok k Zmluve č. 9931129355

Dodatok k Zmluve č. 9931129355

Neuvedené

Obec Trstená na Ostrove

Slovak Telecom a.s.

02.11.2021

Dohoda č. 21/04/054/98

21/04/054/98

Neuvedené

Obec Trstená na Ostrove

UPSVaR Dun.Streda

04.11.2021

Dohoda č. 21/04/010/39

21/04/010/39

Neuvedené

Obec Trstená na Ostrove

UPSVaR Dun.Streda

10.11.2021

Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb

1-796746499026

Neuvedené

Slovak Telecom a.s.

Obec Trstená na Ostrove

24.11.2021

Zmluva o zriadení vecných bremien

Zmluva o zriadení vecných bremien

Neuvedené

Adam Mészáros

Obec Trstená na Ostrove

02.12.2021

Dodatok č. 1 k Dohode o preložke plynárenského zariadenia

Dodatok č. 1 k Dohode o preložke plynárenského zar

Neuvedené

Obec Trstená na Ostrove

SPP-distribúcia, a.s.

06.12.2021

Zmluva o dielo č. O/82/2021

O/82/2021

Neuvedené

METAL SERVIS Recycling s.r.o.

Obec Trstená na Ostrove

03.01.2022

Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zneškodnení odpadu

Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve

Neuvedené

PURA W, s.r.o.

Obec Trstená na Ostrove

24.01.2022

Zmluva o zneškodn. odpadu uložením na skládke odpadov

Zmluva o zneškodn. odpadu

Neuvedené

ZOHŽO

Obec Trstená na Ostrove

25.02.2022

zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce za rok 2022

1/2022 dotácia

700,00 EUR sedemstoeur

CSEMADOK

Obec Trstená na Ostrove

25.02.2022

zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce za rok 2022

3/2022 dotácia

300,00 EUR tristo eur

Stolnotenisový klub CSAK

Obec Trstená na Ostrove

25.02.2022

zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce za rok 2022

4/2022

700,00 EUR sedemstoeur

KLUB DOCHODCOV

Obec Trstená na Ostrove

25.02.2022

zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce za rok 2022

5/2022 dotácia

3 500,00 EUR tritisícpäťsto eur

ŠPORTOVÝ KLUB

Obec Trstená na Ostrove

25.02.2022

zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce za rok 2022

6/2022 dotácia

400,00 EUR štyristo eur

KLUBOSOK Trstená na Ostrove

Obec Trstená na Ostrove

01.03.2022

zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce za rok 2022

2/2022 dotácia

2 000,00 EUR dvetisíc eur

DHZ Trstená na Ostrove

Obec Trstená na Ostrove

01.03.2022

Zmluva o nájme

Zmluva o nájme

438,00 EUR štyristotridsaťosem eur

Štefan Nagy

Obec Trstená na Ostrove

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: