Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.07.2019

Zmluva č. 020-3/O-ŠP/2019

020-3/O-ŠP/2019

500,00 EUR päťsto eur

Obec Trstená na Ostrove

TTSK

19.07.2019

Zmluva o poskytovaní služiev ä č. poskytovateľa OPKZP/19-19/RP-1

OPKZP/19-19/RP-1

Neuvedené

PROAGE, s.r.o.

Obec Trstená na Ostrove

07.08.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

2019

5 998,00 EUR Päťtisícdeväťstodeväťdesiatosem eur

Ing. Ladislav Csölley

Obec Trstená na Ostrove

14.08.2019

dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.236/2019

dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.236/2019

Neuvedené

PROSPECT, spol. s r.o.

Obec Trstená na Ostrove

14.08.2019

Odovzdávajúci/ preberajúci protokol

Odovzdávajúci/ preberajúci protokol

Neuvedené

PROSPECT, spol. s r.o.

Obec Trstená na Ostrove

06.09.2019

Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní služieb

1

4 998,33 EUR Štyritisícdeväťstodeväťdesiatosem eur 33/100

Ing. Ladislav Csölley

Obec Trstená na Ostrove

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: