Tartalom

Óvoda

Magyar tannyelvű óvoda

Cím: Trstená na Ostrove č. 128, 930 04

Tel.: 00421 31 554 7130

Pedagógiai kar:   Adriana Krascsenitsová – igazgatónő, Lívia Hamarová