Obsah

Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu I.Q 2022 Stiahnuté: 5x | 31.03.2022

Súhrnná správa za I.Q2021 podľa § 117 ods.2 zákona 343/2015 Stiahnuté: 37x | 07.04.2021

Súhrnná správa za II.Q2021 podľa § 117 ods.2 zákona 343/2015 Stiahnuté: 22x | 14.09.2021

Súhrnná správa za III.Q2021 podľa § 117 ods.2 zákona 343/2015 Stiahnuté: 13x | 30.09.2021

Súhrnná správa za IV.Q2021 podľa § 117 ods.2 zákona 343/2015 Stiahnuté: 11x | 03.01.2022

Súhrnná správa za I.Q 2019 o zákazkách a nízkymi hodnotami Stiahnuté: 175x | 01.04.2019

Súhrnná správa za I.Q 2020 o zákazkách a nízkymi hodnotami Stiahnuté: 111x | 06.04.2020

Súhrnná správa za I.Q2020 podľa § 10 ods.10 zákona 343/2015 Stiahnuté: 36x | 23.03.2021

Súhrnná správa za I.Q2021 podľa § 10 ods.10 zákona 343/2015 Stiahnuté: 35x | 07.04.2021

Súhrnná správa za II.Q 2019 o zákazkách a nízkymi hodnotami Stiahnuté: 163x | 28.06.2019

Súhrnná správa za II.Q 2020 o zákazkách a nízkymi hodnotami Stiahnuté: 86x | 29.06.2020

Súhrnná správa za II.Q2019 podľa § 10 ods.10 zákona 343/2015 Stiahnuté: 34x | 23.03.2021

Súhrnná správa za II.Q2020 podľa § 10 ods.10 zákona 343/2015 Stiahnuté: 34x | 23.03.2021

Súhrnná správa za II.Q2021 podľa § 10 ods.10 zákona 343/2015 Stiahnuté: 30x | 30.06.2021

Súhrnná správa za III.Q 2019 o zákazkách a nízkymi hodnotami Stiahnuté: 141x | 04.10.2019

Súhrnná správa za III.Q2018 podľa § 117 ods.2 zákona 343/2015 Stiahnuté: 34x | 23.03.2021

Súhrnná správa za III.Q2019 podľa § 10 ods.10 zákona 343/2015 Stiahnuté: 36x | 23.03.2021

Súhrnná správa za III.Q2021 podľa § 10 ods.10 zákona 343/2015 Stiahnuté: 17x | 30.09.2021

Súhrnná správa za IIQ2018 podľa § 117 ods.2 zákona 343/2015 Stiahnuté: 36x | 23.03.2021

Súhrnná správa za IQ2022 podľa § 117 ods.2 zákona 343/2015 Stiahnuté: 3x | 31.03.2022

Stránka