Obsah

Súhrnná správa za I.Q2021 podľa § 117 ods.2 zákona 343/2015 Stiahnuté: 24x | 07.04.2021

Súhrnná správa za II.Q2021 podľa § 117 ods.2 zákona 343/2015 Stiahnuté: 10x | 14.09.2021

Súhrnná správa za III.Q2021 podľa § 117 ods.2 zákona 343/2015 Stiahnuté: 2x | 30.09.2021

Súhrnná správa za I.Q 2019 o zákazkách a nízkymi hodnotami Stiahnuté: 161x | 01.04.2019

Súhrnná správa za I.Q 2020 o zákazkách a nízkymi hodnotami Stiahnuté: 87x | 06.04.2020

Súhrnná správa za I.Q2020 podľa § 10 ods.10 zákona 343/2015 Stiahnuté: 27x | 23.03.2021

Súhrnná správa za I.Q2021 podľa § 10 ods.10 zákona 343/2015 Stiahnuté: 22x | 07.04.2021

Súhrnná správa za II.Q 2019 o zákazkách a nízkymi hodnotami Stiahnuté: 132x | 28.06.2019

Súhrnná správa za II.Q 2020 o zákazkách a nízkymi hodnotami Stiahnuté: 67x | 29.06.2020

Súhrnná správa za II.Q2019 podľa § 10 ods.10 zákona 343/2015 Stiahnuté: 23x | 23.03.2021

Súhrnná správa za II.Q2020 podľa § 10 ods.10 zákona 343/2015 Stiahnuté: 22x | 23.03.2021

Súhrnná správa za II.Q2021 podľa § 10 ods.10 zákona 343/2015 Stiahnuté: 9x | 30.06.2021

Súhrnná správa za III.Q 2019 o zákazkách a nízkymi hodnotami Stiahnuté: 115x | 04.10.2019

Súhrnná správa za III.Q2018 podľa § 117 ods.2 zákona 343/2015 Stiahnuté: 22x | 23.03.2021

Súhrnná správa za III.Q2019 podľa § 10 ods.10 zákona 343/2015 Stiahnuté: 25x | 23.03.2021

Súhrnná správa za III.Q2021 podľa § 10 ods.10 zákona 343/2015 Stiahnuté: 2x | 30.09.2021

Súhrnná správa za IIQ2018 podľa § 117 ods.2 zákona 343/2015 Stiahnuté: 23x | 23.03.2021

Súhrnná správa za IV.Q 2019 o zákazkách a nízkymi hodnotami Stiahnuté: 89x | 07.01.2020

Súhrnná správa za IV.Q2018 podľa § 117 ods.2 zákona 343/2015 Stiahnuté: 26x | 23.03.2021

Súhrnná správa za IV.Q2019 podľa § 10 ods.10 zákona 343/2015 Stiahnuté: 20x | 23.03.2021

Stránka

  • 1