Obsah

Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu I.Q 2022 Stiahnuté: 42x | 31.03.2022

Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu II.Q 2022 Stiahnuté: 28x | 30.06.2022

Súhrnná správa o zadaní zákaziek malého rozsahu III.Q 2022 Stiahnuté: 13x | 17.10.2022

Súhrnná správa za I.Q2021 podľa § 117 ods.2 zákona 343/2015 Stiahnuté: 73x | 07.04.2021

Súhrnná správa za II.Q2021 podľa § 117 ods.2 zákona 343/2015 Stiahnuté: 57x | 14.09.2021

Súhrnná správa za II.Q2022 podľa § 117 ods.2 zákona 343/2015 Stiahnuté: 24x | 30.06.2022

Súhrnná správa za III.Q2021 podľa § 117 ods.2 zákona 343/2015 Stiahnuté: 43x | 30.09.2021

Súhrnná správa za III.Q2022 podľa § 117 ods.2 zákona 343/2015 Stiahnuté: 12x | 17.10.2022

Súhrnná správa za IV.Q2021 podľa § 117 ods.2 zákona 343/2015 Stiahnuté: 44x | 03.01.2022

Súhrnná správa za IV.Q2022 podľa § 117 ods.2 zákona 343/2015 Stiahnuté: 4x | 04.01.2023

Súhrnná správa za I.Q 2019 o zákazkách a nízkymi hodnotami Stiahnuté: 218x | 01.04.2019

Súhrnná správa za I.Q 2020 o zákazkách a nízkymi hodnotami Stiahnuté: 149x | 06.04.2020

Súhrnná správa za I.Q2020 podľa § 10 ods.10 zákona 343/2015 Stiahnuté: 68x | 23.03.2021

Súhrnná správa za I.Q2021 podľa § 10 ods.10 zákona 343/2015 Stiahnuté: 74x | 07.04.2021

Súhrnná správa za II.Q 2019 o zákazkách a nízkymi hodnotami Stiahnuté: 204x | 28.06.2019

Súhrnná správa za II.Q 2020 o zákazkách a nízkymi hodnotami Stiahnuté: 124x | 29.06.2020

Súhrnná správa za II.Q2019 podľa § 10 ods.10 zákona 343/2015 Stiahnuté: 63x | 23.03.2021

Súhrnná správa za II.Q2020 podľa § 10 ods.10 zákona 343/2015 Stiahnuté: 69x | 23.03.2021

Súhrnná správa za II.Q2021 podľa § 10 ods.10 zákona 343/2015 Stiahnuté: 76x | 30.06.2021

Súhrnná správa za III.Q 2019 o zákazkách a nízkymi hodnotami Stiahnuté: 183x | 04.10.2019

Stránka