Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.01.2020

zmluva o poskytnutí dotácie 6/2020

6/2020 dotácia

500,00 EUR päťsto eur

SPEVÁCKY ZBOR

Obec Trstená na Ostrove

23.01.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie 7/2020

7/2020 dotácia

800,00 EUR osemsto eur

KLUB DOCHODCOB

Obec Trstená na Ostrove

30.01.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí podpory

1

14 293,37 EUR Štrnásťtisícdvestodeväťdesiattri eur 37/100

Obec Trstená na Ostrove

Slovenská agentúra životného prostredia

05.02.2020

Kúpna zmluva na pozemok

.

1,00 EUR Jedno euro

Obec Trstená na Ostrove

Ladislav Bíró

19.02.2020

Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Dodatok č. 5

0,00 EUR

PURA, spol. s r.o.

Obec Trstená na Ostrove

24.03.2020

Obec Trstená na Ostrove

2/1000142273

Neuvedené

KLUB DOCHODCOB

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

24.03.2020

DOHODA 20/04/054/75

DOHODA 20/04/054/75

Neuvedené

Obec Trstená na Ostrove

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

26.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPOSR

Zmluva č. 320 0815

3 000,00 EUR tritisíc eur

Obec Trstená na Ostrove

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

14.05.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 236/2019

dodatok č. 3k Zmluve o dielo č. 236/2019

Neuvedené

PROSPECT, spol. s r.o.

Obec Trstená na Ostrove

18.05.2020

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve na pozemok

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve na pozemok

Neuvedené

Obec Trstená na Ostrove

Ladislav Bíró

04.06.2020

Zmluva o vykonaní auditu

Zmluva o vykonaní auditu

800,00 EUR osemstoeur

Obec Trstená na Ostrove

Doc.Ing.Stanislav Šimončič CSc.

09.06.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 32094/14/2020

č.32094/14/2020

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Trstená na Ostrove

15.06.2020

Municipálny úver - Univerzál Zml.o úvere č. 50/013/20

Municipálny úver - Univerzál Zml.o úvere č. 50/013

Neuvedené

Obec Trstená na Ostrove

Prima banka Slovensko a.s.

16.06.2020

Slovak telekom zmluva o poskytovani verejných služieb

1-766762341643

Neuvedené

Obec Trstená na Ostrove

telecom

29.06.2020

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve

275 790,80 EUR dvestosedemdesiatpäťtisíc sedemstodeväťdesiat eur osemdesiat centov

Obec Trstená na Ostrove

Union poisťovňa a.s.

23.07.2020

Zmluva o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény a Zmluva o ich darovaní

Zmluva o umiestnení opustených a túlavých psov do

Neuvedené

Obec Trstená na Ostrove

Občianske združenie Dogazyl

06.08.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR

PHZ-OPK1-2019-003545

11 260,08 EUR Jedenásťtisíc dvestošesťdesiat eur 08/100

Obec Trstená na Ostrove

Ministerstvo vnútra SR

17.08.2020

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č.171-PRcov/OAaVP/4518/2020

280,00 EUR Dvestoosemdesiat eur

Obec Trstená na Ostrove

Trnavský samosprávny kraj

10.09.2020

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

0,00 EUR

Karol Ugróczky

Obec Trstená na Ostrove

18.09.2020

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

229-PR/OAaVP/4518/2020

280,00 EUR Dvestoosemdesiat eur

Obec Trstená na Ostrove

Trnavský samosprávny kraj

23.09.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Neuvedené

Obec Trstená na Ostrove

Galileo Corporation s.r.o.

24.11.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Neuvedené

Juraj Bölcs a Ibolya Bölcsová

Obec Trstená na Ostrove

30.11.2020

Dohoda č. 200401053

DOHODA č. 200401053

Neuvedené

Obec Trstená na Ostrove

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

01.12.2020

Dodatok k zmluve o bežnom účte VUB

Dodatok k zmluve o bežnom účte VUB

Neuvedené

VÚB BANKA, a.s.

Obec Trstená na Ostrove

05.02.2021

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

SITB-OO2-2020/001275-001

Neuvedené

Obec Trstená na Ostrove

Ministerstvo vnútra SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: