Obsah

Materská škola

Poštová adresa:

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským

Trstená na Ostrove č. 128

930 04

Slovensko

 

Kontakt:


Telefón: 031/5547130

Pedagogický zbor:

Adriana Krascsenitsová – riaditeľka, 

Lívia Hamarová

 

Prevádzková doba: 6.45 – 16.30 hod.