Obsah

Materská škola

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským

Adresa: Trstená na Ostrove č. 128, 930 04
tel.č.: 00421 31 554 7130

Pedagogický zbor:   Adriana Krascsenitsová – riaditeľka, Lívia Hamarová

Prevádzka: 6.45 – 16.30 hod.