Obsah

Fitness

V budove miestnej pošty je vytvorená posilovňa, kľúče sú k dispozícii v miestnom esprese.

Pravidlá pre návštevníkov fitness centra v Trstenej na Ostrove

  1. Stroje na cvičenie umiestnené vo fitness centre používa každý na vlastnú zodpovednosť!
  2. Po ukončení cvičenia je každý povinný po sebe zanechať poriadok!
  3. Vo fitness centre je zakázané fajčiť, užívať alkohol a iné omamné látky!
  4. Na toaletách je každý povinný zanechať po sebe poriadok!
  5. Po opustení fitness centra je každý povinný po sebe zhasnúť a vypnúť elektrické zariadenia zo siete!
  6. Vo fitness centre je zakázané počúvať veľmi hlasnú hudbu!
  7. Po opustení fitness centra je každý povinný sa presvedčiť, že dvere sú kľúčom uzamknuté!
  8. V prípade zistenia veľkého neporiadku, vlámania alebo krádeže je každý povinný túto skutočnosť okamžite odfotografovať a nahlásiť na Obecnom úrade starostke obce!
  9. Každý návštevník fitness centra je povinný tieto pravidlá dodržiavať!