Obsah

Fitness

V budove miestnej pošty sme vytvorili posilovňu, ktorej kľúče sa dajú vypýtať v miestnom prese.

Pravidlá pre návštevníkov fitnesscentra v Trstenej na Ostrove

  1. Stroje na cvičenie umiestnené vo fitnescentre používa každý na vlastnú zodpovednosť!
  2. Po ukončení cvičenia je každý povinný po sebe zanechať poriadok!
  3. Vo fitnescentre je zakázané fajčiť, užívať alkohol a iné omamné látky!
  4. Na toaletách je každý povinný zanechať po sebe poriadok!
  5. Po opustení fitnescentra je každý povinný po sebe zhasnúť a vypnúť elektrické zariadenia zo siete!
  6. Vo fitnescentre je zakázané počúvať veľmi hlasnú hudbu!
  7. Po opustení fitnescentra je každý povinný sa presvedčiť, že dvere sú kľúčom uzamknuté!
  8. V prípade zistenia veľkého neporiadku, vlámania alebo krádeže je každý povinný túto skutočnosť okamžite odfotografovať a nahlásiť na Obecnom úrade starostke obce!
  9. Každý návštevník fitnescentra je povinný tieto pravidlá dodržiavať!