Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
06.02.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Trstená na ostrove v roku 2019

2/2019 dotácia

2 000,00 EUR dvetisí eur

DHZ Trstená na Ostrove

Obec Trstená na Ostrove

06.02.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Trstená na ostrove v roku 2019

3/2019 dotácia

400,00 EUR štyristo eur

Stolnotenisový klub CSAK

Obec Trstená na Ostrove

06.02.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Trstená na ostrove v roku 2019

4/2019 dotácia

3 500,00 EUR trisícpäťsto eur

ŠK Trstená TEAM

Obec Trstená na Ostrove

06.02.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Trstená na ostrove v roku 2019

5/2019 dotácia

500,00 EUR päťsto eur

KLUBOSOK Trstená na Ostrove

Obec Trstená na Ostrove

06.02.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Trstená na ostrove v roku 2019

6/2019 dotácia

500,00 EUR päťsto eur

SPEVÁCKY ZBOR

Obec Trstená na Ostrove

06.02.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Trstená na ostrove v roku 2019

7/2019 dotácia

700,00 EUR sedemsto eur

KLUB DOCHODCOV

Obec Trstená na Ostrove

18.02.2019

Zmluva o dielo

1/2019

31 396,98 EUR Tridsaťjedentisíctristodeväťdesiatšesť eur 98/100

Bauline s.r.o.

Obec Trstená na Ostrove

22.02.2019

Zmluva o dielo

2/2019

47 599,78 EUR Štyridsaťsedemtisícpäťstodeväťdesiat eur 78/100

MITBAU s.r.o.

Obec Trstená na Ostrove

26.02.2019

Dohoda 19/04/054/17

Dohoda 19/04/054/17

Nincs megadva

Obec Trstená na Ostrove

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

01.03.2019

Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 02.11.2009

Dodatok č. 4

0,00 EUR

PURA, spol. s r.o.

Obec Trstená na Ostrove

15.04.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

0302-2019

1 500,00 EUR

Mgr. Dávid Vadkerti-Prosper

Obec Trstená na Ostrove

29.04.2019

Zmluva o dielo

3/2019

41 402,45 EUR Štyridsaťjedentisícštyristodva eur 45/100

Obec Trstená na Ostrove

Bauline s.r.o.

03.05.2019

Dodatok k zmluve č. 4/2019 o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu

4/2019 dotácia dodatok

1 200,00 EUR jedentisícdvesto eur

ŠK Trstená TEAM

Obec Trstená na Ostrove

07.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

39 581

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Trstená na Ostrove

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

31.05.2019

Zmluva o dielo

zmluva o dielo

4 560,00 EUR štyritisícpäťstošesťdesiat

TZB Pro - Real s.r.o.

Obec Trstená na Ostrove

04.06.2019

dodatok č.1 k zmluve 50/014/07

dodatok č.1 k zmluve 50/014/07

16 450,00 EUR šestnásťtisícštyristopäťdesiat eur

Obec Trstená na Ostrove

Prima banka Slovensko a.s.

05.06.2019

Zmluva o vykonaní auditu

Zmluva o vykonaní auditu

800,00 EUR osemsto eur

Obec Trstená na Ostrove

Doc.Ing.Stanislav Šimončič CSc.

06.06.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 650,00 EUR jedentisícšestopäťdesiat eur

Obec Trstená na Ostrove

EPIC Partner a.s.

06.06.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

75 228,00 EUR sedemdesiatpäťtisícdvestodvadsaťosem

Obec Trstená na Ostrove

Mannet spol.s.r.o.

17.06.2019

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

29-2-Z/2019

1 050,00 EUR Jedentisícpäťdesiat eur

Trnavský samosprávny kraj

Obec Trstená na Ostrove

19.06.2019

Kúpna zmluva

2019

1 012,50 EUR Jedentisícdvanásť eur 50/100

Kovácsová Edita

Obec Trstená na Ostrove

19.06.2019

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

027-DS-K/RO/2019

500,00 EUR Päťsto eur

Trnavský samosprávny kraj

Obec Trstená na Ostrove

19.06.2019

Zmluva o spolupráci

2019

1 800,00 EUR Jedentisícosemsto eur

TRIUS FINANCE, s.r.o.

Obec Trstená na Ostrove

24.06.2019

Zmluva o dielo

236/2019

348 000,00 EUR Tristoštyridsaťosem tisíc eur

PROSPECT, spol. s r.o.

Obec Trstená na Ostrove

10.07.2019

Zmluva o poskytnutí podpory

139/POD-201/19

5 000,00 EUR Päťtisíc euro

Obec Trstená na Ostrove

Slovenská agentúra životného prostredia

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: