Obsah

Obecný úrad v Trstenej na Ostrove vyzýva majiteľov nehnuteľností, ktorí získali alebo predali nehnuteľnosť v roku 2022 na povinnosť podania daňového priznania na daň z nehnuteľnosti. Povinnosť podania daňového priznania vzniká aj pri získaní právoplatného stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia.

Daňové priznanie je potrebné podať /osobne, elektronicky alebo doručiť poštou/ do 31. januára 2023 na obecný úrad. Túto povinnosť majú aj vlastníci psov, pričom je potrebné priznať zakúpenie alebo uhynutie psa. Vlastníci nehnuteľností, ktorí v priebehu roka 2022 zmenili adresu, sú povinní túto zmenu nahlásiť obecnému úradu za účelom doručenia rozhodnutia na správnu adresu.

 

 

 

 

Daňové priznanie - tlačivá.pdf (1023.64 kB)