Obsah

Miestne dane a poplatky 

za komunálne odpady

 

Oznamujeme, že na obecnom úrade je možné prevziať a zaplatiť tohtoročné Rozhodnutia o miestnych daniach.

 

Daňové priznanie - tlačivá.pdf (1023.64 kB)