Obsah

16.05.2022

Pozvánka OZ zasadnutie - Meghívó képviselő - testületi ülés

Pozvánka OZ zasadnutie dňa 23.05.2022 Meghívó a képviselő - testületi ülésre 2022.05.23.

Detail

12.05.2022

OBEC HORNÝ BAR - výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

OBEC HORNÝ BAR - výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy Felbár község - pályázat igazgatói tisztség betöltésére

Detail

12.05.2022

TRIATLON 2022

TRIATLON 2022 - program

Detail

06.05.2022

Nemzeti Program - „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“,

munkaügyi hivatalok koordinálásával egy új Nemzeti Program indult - „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“,

Detail

06.05.2022

Národný projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa!

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) spustil začiatkom roka 2022 nový Národný projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa!

Detail

Správy

Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR 2020

Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR 202 celý text

ostatné | 27. 11. 2019 | Autor: Anikó Csikmáková

Oznámenie o odovzdanie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2020

Oznámenie o odovzdanie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2020 celý text

ostatné | 27. 11. 2019 | Autor: Anikó Csikmáková

Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába 2020 - tájékoztató a választópolgár részére

Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába 2020 - tájékoztató a választópolgár részére celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor: Anikó Csikmáková

Voľby do NR SR 2020 - Informácia pre voliča

Voľby do NR SR 2020 - Informácia pre voliča celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor: Anikó Csikmáková

OZNÁMENIE EMAILOVEJ ADRESY NA DORUČOVANIE ŽIADOSTÍ

OZNÁMENIE EMAILOVEJ ADRESY NA DORUČOVANIE ŽIADOSTÍ O VOĽBU POŠTOU PRE VOĽBY DO NR SR V ROKU 2020 celý text

ostatné | 17. 10. 2019 | Autor: Anikó Csikmáková

2019.04.13.-i választás eredménye

2019.04.13.-i választás eredménye celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor: Anikó Csikmáková

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB 13.04.2019

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor: Anikó Csikmáková

Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti
o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby
do Európskeho parlamentu v roku 2019
celý text

ostatné | 10. 4. 2019 | Autor: Anikó Csikmáková

OZNÁMENIE o odovzdanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

OZNÁMENIE
o odovzdanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do okrskovej volebnej komisie
pre voľby do Európskeho parlamentu 2019
celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor: Anikó Csikmáková

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v TRSTENEJ NA OSTROVE 13.04.2019

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva
v TRSTENEJ NA OSTROVE
13.04.2019
celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor: Anikó Csikmáková

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 16.marca 2019

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 16.marca 2019 celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor: Anikó Csikmáková

OZNÁMENIE o odovzdanie kandidátnej listiny pre voľby do orgánov samosprávy obcí 13. apríla 2019

OZNÁMENIE
o odovzdanie kandidátnej listiny
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
13. apríla 2019
celý text

ostatné | 12. 2. 2019 | Autor: Anikó Csikmáková

Oznámenie o odovzdanie oznámení člena a náhradníka do OVK pre voľby prezidenta

Oznámenie o odovzdanie oznámení člena a náhradníka do OVK pre voľby prezidenta 16.01.2019 I. kolo
30.03.2019 II. kolo
celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Anikó Csikmáková

A Szlovák Köztársaság elnökének választása - tájékoztató a választópolgárok részére

A Szlovák Köztársaság elnökének választása
választás időpontja :
2019.03.16. 7,00 órától 22,00 óráig - I. forduló
2019.03.30. 7,00 órától 22,00 óráig - II. forduló
celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor: Anikó Csikmáková

Voľby prezidenta SR - informácia pre voliča

Voľby prezidenta SR sa konajú
16.03.2019 od 7,00 - 22,00 hod. - I. kolo
30.03.2019 od 07,00 - 22,00 hod.- II.kolo
celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor: Anikó Csikmáková

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Anikó Csikmáková

OZNÁMENIE o počte obyvateľov obce Trstená na Ostrove

OZNÁMENIE o počte obyvateľov obce Trstená na Ostrove pre voľby do orgánov samosprávy obcí 13.apríla 2019 celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Anikó Csikmáková

VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce -ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE

VÝSLEDKOV VOLIEB
poslancov obecného zastupiteľstva
a volieb starostu obce
-ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Anikó Csikmáková

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce TRSTENÁ NA OSTROVE

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce
TRSTENÁ NA OSTROVE
celý text

ostatné | 19. 9. 2018 | Autor: Anikó Csikmáková

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva Trstená na Ostrove
celý text

ostatné | 19. 9. 2018 | Autor: Anikó Csikmáková

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor: Anikó Csikmáková

Prehľad termínov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Prehľad termínov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor: Anikó Csikmáková

Oznámenie o odovzdanie kandidátnej listiny pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. november 2018

Oznámenie o odovzdanie kandidátnej listiny pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. november 2018 celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor: Anikó Csikmáková

OZNÁMENIE o odovzdanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

OZNÁMENIE o odovzdanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018 celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor: Anikó Csikmáková

OZNÁMENIE o počte obyvateľov obce Trstená na Ostrove

Obec Trstená na Ostrove v zmysle § 171 ods.9 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že Obec Trstená na Ostrove má 578 obyvateľov.
Podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z. z. minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce Trstená na Ostrove : 100 podpisov .

celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Anikó Csikmáková

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí - 10. november 2018 - určilo s uznesením OZ č.30/6/2018 dňa 25.06.2018 - OZ v Trstenej na Ostrove bude mať 7 poslancov. celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Anikó Csikmáková

Választások a helyi önkormányzati szervekbe - Tájékoztatás a választók számára

Választások a helyi önkormányzati szervekbe - Tájékoztatás a választók számára - 2018. november 10. celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Anikó Csikmáková

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácia pre voliča

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácia pre voliča - 10.november 2018 celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Anikó Csikmáková