Obsah

Sčítanie obyvateľov-Népszámlálás

Typ: ostatné
Sčítanie obyvateľov 15.02.2021 - 31.03.2021
Népszámlálás 2021.02.15.-.2021.03.31.

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

Prvýkrát bude integrované a plne elektronické. 

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.
Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. 

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Viac informácií na : https://www.scitanie.sk/

A  népszámlálás 2021. február 15. és március 31. között zajlik. A kérdőívek kitöltése első alkalommal teljes egészében elektronikus úton történik. 

A népszámlálással kapcsolatos információt az alábbi oldalon megnézhetik: https://nepszamlalas.sk/gyik

 

 


Vytvorené: 14. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 14. 1. 2021 13:53
Autor: Anikó Csikmáková