Obsah

Vyprázdňovanie obsahu žúmp

Typ: ostatné
Upozorňujeme obyvateľov, že v súlade so zákonom o vodách (tzv. vodný zákon) je zakázané vyprázdňovanie obsahu septikových nádrží - žúmp na ornú pôdu, do záhrad alebo do kanálov. Obsah žúmp môže vyprázdňovať iba zodpovedná osoba určená na výkon tejto činnosti, ktorá je povinná zákazníkovi potvrdiť faktúrou odvoz odpadových splaškových vôd zo žumpy. Podľa uvedeného zákona je zákazník povinný faktúru uchovávať dva roky a v prípade kontroly ju predložiť. Vybavovania okolo zabezpečenia odvážania odpadových vôd sú už v štádiu uzavretia zmluvy.

Vytvorené: 4. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 4. 8. 2020 10:47
Autor: