Obsah

potvrdenia pre odpustenie platenia poplatku za KO

Typ: ostatné
Prosíme obyvateľov obce, aby Obecnému úradu doručili potvrdenia tých osôb, ktoré nebudú platiť poplatok za komunálny odpad v našej obci. Odpustenie od platenia poplatku za komunálny odpad môžu mať osoby, ktoré sa nezdržiavajú v mieste trvalého bydliska, t.j. v našej obci minimálne 90 dní. Potvrdenia môžu byť nasledovné: pracovná zmluva, nájomná zmluva, alebo potvrdenie, že poplatok za komunálny odpad platia v inom meste/obci. Prosíme aby ste potvrdenia doručili mailom, prípadne vložili do poštovej schránky obecného úradu.
Samozrejme osobám, ktoré v obci nemajú trvalý pobyt ale bývajú tu a platia poplatok za komunálny odpad, na požiadanie vystavíme potvrdenie o zaplatení poplatku.
Potvrdenia prosíme zaslať do 20-ho februára 2021, aby obecný úrad na základe týchto údajov mohol vystaviť Rozhodnutia o miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2021.


Vytvorené: 9. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 9. 2. 2021 13:22
Autor: