Obsah

Daňové priznanie 2021

Typ: ostatné
Obecný úrad v Trstenej na Ostrove upozorňuje majiteľov nehnuteľností, ktorí získali alebo predali nehnuteľnosť v roku 2020, na povinnosť podania daňového priznania na daň z nehnuteľnosti. Táto povinnosť sa vzťahuje na každého, kto v roku 2020 predal alebo získal (kúpa, dedičstvo, dar a pod.) nehnuteľný majetok, alebo obdržal právoplatné stavebné povolenie, resp. skolaudoval stavbu. Tlačivá potrebné na podanie daňového priznania je možné stiahnúť z webovej stránky obce a taktiež sú k dispozícií na miestnej pošte.
Každú zmenu je potrebné nahlásiť do 31. januára 2021 na obecnom úrade, ktorý na základe získaných podkladov vystaví Rozhodnutie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2021. Povinnosť podania daňového priznania majú taktiež vlastníci psov, je potrebné uviesť zakúpenie, prípadne úmrtie psa. Obecný úrad upozorňuje dotknutých majiteľov nehnuteľností, že v prípade zanedbania tejto povinnosti obecný úrad môže vyrubiť pokutu.
Upozorňujeme vlastníkov nehnuteľností, ktorí v priebehu roka 2020 zmenili adresu, že sú povinní túto zmenu nahlásiť, aby obecnému úradu umožnili doručenie Rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na správnu adresu.

Daňové priznanie prosíme doručiť poštou alebo elektronicky na adresu Obecného úradu, prípadne vložiť do poštovej schránky obecného úradu.

Príloha

Vytvorené: 8. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 8. 1. 2021 11:40
Autor: