Obsah

04.10.2021

Zberný dvor - Odpad patriaci do zelených zberných nádob

Zberný dvor - Odpad patriaci do zelených zberných nádob

Detail

04.10.2021

Zmena v číslovaní bratislavských trolejbusov

Zmena v číslovaní bratislavských trolejbusov

Detail

21.09.2021

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Detail

07.09.2021

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Detail

23.08.2021

Pozvánka na zasadnutie OZ 02.09.2021

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 02.09.2021 o 17,30 hod. sa v kultúrnom dome v Trstenej na Ostrove uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Detail

Oznamy

Správy

prvá
z 4
posledná

Zberné miesto

každú sobotu od 08,00 do 12,00 na biologicky rozložiteľný odpad : lístie, tráva, konáre celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor:

"Čierne stavby"

zlegalizovanie stavieb celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor:

Cintorín

Žiadame obyvateľov obce, aby zvyšnú zeminu nachádzajúcu sa na cintoríne vedľa hrobov (po pohrebe), odviezli do rohu cintorína ku starým náhrobným kameňom. Odtiaľ potom časom môžete znovu použiť zeminu na vyplnenie hrobov. Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor:

Linky na poruchové služby!

Voda - víz 031/ 552 24 10
plyn - gáz 0850 111 727
elektrina - villany 0800 111 567 celý text

ostatné | 2. 10. 2019 | Autor:

Súťaž "Plameň"

dňa 29.06.2019 v sobotu od 10tej celý text

ostatné | 19. 6. 2019 | Autor:

Časy odchodov kompy Vojka nad Dunajom - Kyselica

platné od 01.04.2019 až do odvolania celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor:

Chráňme prírodu pred požiarmi - relácia

zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov celý text

ostatné | 8. 3. 2019 | Autor:

Úhrada miestneho poplatku za komunálny odpad 2019

Od 28.01.2019 je možné uhrádzať miestny poplatok za KO celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor:

Modrá smetná nádoba s nápisom PAPIER

Oznam pre obyvateľov, ktorí si zakúpili modrý kontajner na papier - ak je zaplnený, nahláste to prosím telefonicky alebo osobne na obecnom úrade, zabezpečíme jeho vyprázdnenie. celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor:

Kontajner na použitý kuchynský olej

Žiadame obyvateľov, aby do kontajnera určeného na zber použitého kuch. oleja vkladali iba olej v uzavretých nádobách. Prosíme olej nevylievať priamo do kontajnera! celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor:

UPOZORNENIE - Orezy a výrub stromov

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor:

Programy na rok 2019

programy: celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor:

Odvoz komunálneho odpadu 02.01.2019 /streda/

Prvý odvoz KO v januári bude 02.01.2019 v stredu!!! celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor:

Stavebný úrad - zmena

Nový odborný referent - Ing. Ján Ravasz
zmena prijímania stránok - PONDELOK od 16.00 celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor:

Tlačová správa - Sajtóközlemény

Dotácia z BGA - stoly, stoličky do kultúrneho domu celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor:

Harmonogram zberu plastov na rok 2019

harmonogram 2019 celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor:

"Podvody na senioroch" - upozornenie

Seniori POZOR!!! celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor:

Zasadnutie OZ dňa 16.10.2018

na Obecnom úrade o 18,00 hod. celý text

ostatné | 4. 10. 2018 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

od 15.06.2018 do odvolania celý text

ostatné | 15. 6. 2018 | Autor:

Kamery v našej obci

Zo získanej dotácie od Ministerstva vnútra sme dali namontovať v našej obci 5 kamier. celý text

ostatné | 6. 6. 2018 | Autor:

Sajtóközlemény

Eszközbeszerzés a közösségi ház sazélesebb körű kihasználása érdekében - sajtótájékoztató celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor: Bóna Zsuzsanna

Separácia odpadu v obci

Krátky zoznam toho čo a kde separujeme celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor:

Programy v obci

zoznam programov - pravidelných udalostí v obci celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor:

Krížová cesta na Veľký piatok

Oznamujeme obyvateľom obce, že Krížová cesta na Veľký piatok bude 30.-teho marca o 18tej hodine v miestnom kostole, sviatočná veľkonočná omša bude v nedeľu o 10tej hodine. celý text

ostatné | 29. 3. 2018 | Autor:

IOM - Integrované obslužné miesto občana

Oznamujeme obyvateľom obce, že na obecnom úrade je možné požiadať o vydanie výpisu z registra trestov /na počkanie/, výpis z obchodného registra /na počkanie/ a list vlastníctva s čakacou dobou 24-48 hodín. celý text

ostatné | 29. 3. 2018 | Autor:

Zasadnutie OZ dňa 27.03.2018

Dňa 27.03.2018 o 18,30 hod. (na obecnom úrade) sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva. celý text

ostatné | 23. 3. 2018 | Autor:

Chráňme prírodu pred požiarmi

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi - upozornenie a relácie celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor:

Generálny pardon ZsVS, a.s.

Generálny pardon v období od 01.04.2018 do 01.07.2018 celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor:

Odpad


ostatné | 6. 3. 2017 | Autor:
prvá
z 4
posledná