Obsah

23.09.2021

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 21. a 22.10.2021

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 21. a 22.10.2021

Detail

23.09.2021

Zaočkovanosť v okrese

Zaočkovanosť v okrese

Detail

21.09.2021

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Detail

07.09.2021

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Detail

23.08.2021

Pozvánka na zasadnutie OZ 02.09.2021

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 02.09.2021 o 17,30 hod. sa v kultúrnom dome v Trstenej na Ostrove uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Detail

Oznamy

Správy

prvá
z 4
posledná

Varovanie polície - asistenčné sčítanie obyvateľov

Varovanie polície - asistenčné sčítanie obyvateľov celý text

ostatné | 24. 2. 2021 | Autor:

Zaplatenie poplatku za miestne KO za rok 2021

Oznamujeme obyvateľom obce, že v nasledujúcich dňoch doručovateľka obecného úradu doručí každému platiteľovi do poštových schránok Rozhodnutie o miestnych poplatkoch za komunálny odpad.
V dôsledku vážnej pandemickej situácie platba v hotovosti nie je možná. Obecný úrad je pred verejnosťou prísne za celý text

ostatné | 18. 2. 2021 | Autor:

Testovanie obyvateľov 20. februára 2021

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 20. februára 2021 v sobotu bude v našej obci opäť testovanie na Covid 19. Testovanie sa uskutoční v miestnom kultúrnom dome od 8.00 do 16.00 hodiny, s tým, že medzi 12.00 a 13.00 hodinou bude obedňajšia prestávka a prestávka na dezinfikovanie miestnosti.
Na test celý text

ostatné | 17. 2. 2021 | Autor:

Testovanie obyvateľov dňa 13. februára 2021

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 13. februára 2021 v sobotu bude v našej obci opäť testovanie na Covid 19. Testovanie sa uskutoční v miestnom kultúrnom dome od 8.00 do 16.00 hodiny, s tým, že medzi 12.00 a 13.00 hodinou bude obedňajšia prestávka a prestávka na dezinfikovanie miestnosti.
Na testovanie doneste svoj občiansky preukaz a nakoľko v obci máme stúpajúcu tendenciu nakazených osôb, prosím dávajte si veľký pozor na seba a dodržujte hygienické a bezpečnostné opatrenia.
Prosíme osoby, ktoré cítia príznaky alebo sa necítia dobre a chcú prísť na testovanie, nech sa dostavia poobede medzi 15-tou a 16-tou hodinou. Zostaňte v aute len dajte vedieť o svojom príchode a priamo z auta Vám urobia výter.
celý text

ostatné | 12. 2. 2021 | Autor:

potvrdenia pre odpustenie platenia poplatku za KO

Prosíme obyvateľov obce, aby Obecnému úradu doručili potvrdenia tých osôb, ktoré nebudú platiť poplatok za komunálny odpad v našej obci. Odpustenie od platenia poplatku za komunálny odpad môžu mať osoby, ktoré sa nezdržiavajú v mieste trvalého bydliska, t.j. v našej obci minimálne 90 dní. Potvrdenia môžu byť nasledovné: pracovná zmluva, nájomná zmluva, alebo potvrdenie, že poplatok za komunálny odpad platia v inom meste/obci. Prosíme aby ste potvrdenia doručili mailom, prípadne vložili do poštovej schránky obecného úradu.
Samozrejme osobám, ktoré v obci nemajú trvalý pobyt ale bývajú tu a platia poplatok za komunálny odpad, na požiadanie vystavíme potvrdenie o zaplatení poplatku.
Potvrdenia prosíme zaslať do 20-ho februára 2021, aby obecný úrad na základe týchto údajov mohol vystaviť Rozhodnutia o miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2021.
celý text

ostatné | 9. 2. 2021 | Autor:

Uznesenie Vlády SR č. 77 z 05.02.2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu

Uznesenie Vlády SR č. 77 z 05.02.2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu celý text

ostatné | 8. 2. 2021 | Autor:

Informácie SAD DS o úprave režimu cestovných poriadkov

Informácie SAD DS o úprave režimu cestovných poriadkov celý text

ostatné | 25. 1. 2021 | Autor:

Úprava stránkových hodín na PZ SR DS + Opatrenia platné od 11.1.2021

Úprava stránkových hodín na PZ SR DS + Opatrenia platné od 11.1.2021 celý text

ostatné | 25. 1. 2021 | Autor:

Odčítanie elektromerov v obci

Oznamujeme obyvateľom obce, že v dňoch 22 – 23- ho januára /v piatok a sobotu/ sa uskutoční v našej obci odčítanie elektromerov pre odberateľov v domácnostiach.
Žiadame odberateľov , aby poverenému pracovníkovi umožnili prístup k elektromeru.
V prípade, že sa nezdržiavate cez deň doma, prosím prilepte na poštovú schránku číslo a stav elektromeru, s menom a adresou odberateľa.


celý text

ostatné | 21. 1. 2021 | Autor:

Daňové priznanie 2021

Obecný úrad v Trstenej na Ostrove upozorňuje majiteľov nehnuteľností, ktorí získali alebo predali nehnuteľnosť v roku 2020, na povinnosť podania daňového priznania na daň z nehnuteľnosti. Táto povinnosť sa vzťahuje na každého, kto v roku 2020 predal alebo získal (kúpa, dedičstvo, dar a pod.) nehnuteľný majetok, alebo obdržal právoplatné stavebné povolenie, resp. skolaudoval stavbu. Tlačivá potrebné na podanie daňového priznania je možné stiahnúť z webovej stránky obce a taktiež sú k dispozícií na miestnej pošte.
Každú zmenu je potrebné nahlásiť do 31. januára 2021 na obecnom úrade, ktorý na základe získaných podkladov vystaví Rozhodnutie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2021. Povinnosť podania daňového priznania majú taktiež vlastníci psov, je potrebné uviesť zakúpenie, prípadne úmrtie psa. Obecný úrad upozorňuje dotknutých majiteľov nehnuteľností, že v prípade zanedbania tejto povinnosti obecný úrad môže vyrubiť pokutu.
Upozorňujeme vlastníkov nehnuteľností, ktorí v priebehu roka 2020 zmenili adresu, že sú povinní túto zmenu nahlásiť, aby obecnému úradu umožnili doručenie Rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na správnu adresu.

Daňové priznanie prosíme doručiť poštou alebo elektronicky na adresu Obecného úradu, prípadne vložiť do poštovej schránky obecného úradu.
celý text

ostatné | 8. 1. 2021 | Autor:

Oznámenie

Vážení Obyvatelia!

Vláda Slovenskej republiky vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku prijala uznesenie, ktorým nariaďuje od 1. januára 2021 prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek. Prísne opatrenia budú platiť zatiaľ do 24. januára. Na základe vyššie uvedeného Obecný úrad v Trstenej na Ostrove bude pre verejnosť zatvorená. Súrne úradne záležitosti je možné nahlásiť telefonicky, a to každý deň od 8:00 do 10:00 hodiny (okrem štvrtka – nestránkový deň). Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste úradné záležitosti vybavovali predovšetkým prostredníctvom telefónu na telefónnom čísle 031/5547 122, e-mailu na obec@trstenanaostrove.sk prípadne cez messenger Facebooku. Taktiež Vás prosíme, aby ste obecný úrad vyhľadali osobne výlučne v nevyhnutných prípadoch, na základe vopred dojednaného termínu.
Chráňme sa vzájomne, je v záujme každého z nás, aby obecný úrad zostal funkčný!
Za pochopenie ďakujeme.
celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor:

Harmonogram zberu plastov na rok 2021

Harmonogram zberu plastov na rok 2021 celý text

ostatné | 21. 12. 2020 | Autor:

Varovanie obyvateľov

Varovanie pre osamelo žijúcich a starších osôb celý text

ostatné | 16. 12. 2020 | Autor:

Pályázat az óvoda igazgatói tisztségének betöltésére Csallóköznádasdon

Pályázat az óvoda igazgatói tisztségének betöltésére Csallóköznádasdon celý text

ostatné | 14. 12. 2020 | Autor:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky/ MŠ v Trstenej na Ostrove

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky/ MŠ v Trstenej na Ostrove celý text

ostatné | 14. 12. 2020 | Autor:

Zmena e-mailovej adresy

Oznamujeme, že od 1.januára 2021 obec má zmenenú e-mailovú adresu na:
obec@trstenanaostrove.sk
ktorá je už aktuálna a funkčná. celý text

ostatné | 3. 12. 2020 | Autor:

Výzva

Výzva pre vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov celý text

ostatné | 16. 11. 2020 | Autor:

Usmernenie pre celoplošné testovanie obyvateľstva

Usmernenie pre celoplošné testovanie obyvateľstva celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor:

Od 15-ho októbra 2020 sa nebudú vykonávať verejné bohoslužby

Oznamujeme veriacim, že od 15-ho októbra 2020 sa nebudú vykonávať verejné bohoslužby. celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor:

Zmeny bez povolenia v zelenej zóne pri Hlavnej ceste

Upozorňujeme obyvateľov, že zmeny v tzv. zelenej zóne pri Hlavnej ceste (napr. uloženie štiepaného kameňa, prehĺbenie jarku, vysádzanie rastlín alebo zriadenie parkoviska) je možné vykonať výlučne na základe súhlasu Obecného úradu. O každej plánovanej zmene je potrebné podať žiadosť, ktorú je možné podať osobne na Obecnom úrade, alebo formou e-mailu, akceptujeme aj žiadosť ručne napísanú v maďarskom jazyku. Tí obyvatelia, ktorí podobné zmeny už urobili, sú povinní podať žiadosť dodatočne, najneskôr do konca októbra 2020. V zemi sú uložené káble a vedenia, preto svojvoľne vykonané zmeny môžu byť nebezpečné. V prípade nehody (napr. chodec alebo cyklista spadne na betón, kamene), každý je povinný znášať následky a zodpovednosť za svoje svojvoľne vykonané úpravy zelenej zóny.
Za pochopenie ďakujeme.
celý text

ostatné | 8. 10. 2020 | Autor:

Dôležitý oznam!

Prosíme obyvateľov Hlavnej ulice, aby ostrihali kríky, nakoľko zasahujú do chodníkov a zužujú ich. Taktiež prosíme obyvateľov pri vnútorných ulíc, aby tak urobili tiež kvôli bezpečnosti plynulej premávky. celý text

ostatné | 22. 9. 2020 | Autor:

Nové cestovné poriadky platné od 1.9.2020

Cestovné poriadky platné od 1.9.2020 celý text

ostatné | 27. 8. 2020 | Autor:

Nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp

Nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp celý text

ostatné | 11. 8. 2020 | Autor:

Vyprázdňovanie obsahu žúmp

Upozorňujeme obyvateľov, že v súlade so zákonom o vodách (tzv. vodný zákon) je zakázané vyprázdňovanie obsahu septikových nádrží - žúmp na ornú pôdu, do záhrad alebo do kanálov. Obsah žúmp môže vyprázdňovať iba zodpovedná osoba určená na výkon tejto činnosti, ktorá je povinná zákazníkovi potvrdiť faktúrou odvoz odpadových splaškových vôd zo žumpy. Podľa uvedeného zákona je zákazník povinný faktúru uchovávať dva roky a v prípade kontroly ju predložiť. Vybavovania okolo zabezpečenia odvážania odpadových vôd sú už v štádiu uzavretia zmluvy. celý text

ostatné | 4. 8. 2020 | Autor:

SODB - sčítanie domov a bytov 2021 - ház- és lakásszámlálás

SODB - sčítanie domov a bytov 2021 - ház- és lakásszámlálás celý text

ostatné | 24. 7. 2020 | Autor:

Umiestnenie odchytených opustených a túlavých psov

Oznamujeme, že naša obec uzatvorila dňa 21. júla 2020 Zmluvu o umiestnení odchytených opustených a túlavých psov do karantény.
Pre prípadné oznámenie prosím volajte na tel. č. 0905 237 983. celý text

ostatné | 23. 7. 2020 | Autor:

Plastový odpad - separovanie

Vážení občania,
Oznamujeme Vám, že v budúcnosti nebudú odvážať také vrecia, v ktorých sú nevhodné plasty. Zbierame len také plasty, ktoré sú vhodné na ďalšiu recykláciu. Veľmi znečistené a degenerované plasty (spálené UV žiarením) nie sú vhodné na vyššie uvedené ciele. Aktuálny zoznam plastov, ktoré budú odvážať nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor:

Čestné vyhlásenie rodiča pri OČR

Oznamujeme rodičom, ktorí čerpajú OČR, že sú povinní zaslať Sociálnej poisťovni „Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusom“. Predmetné tlačivo je v prílohe k stiahnutiu. Taktiež je k dispozícii na Obecnom úrade. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor:

Mapa prímestských autobusových liniek

mapu nájdete na: https://www.trnava-vuc.sk/11724-sk/dopravne-informacie/#mapa-spojov

celý text

ostatné | 19. 2. 2020 | Autor:

Výzva ZSD

na odstránenie a okliesnenie stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy celý text

ostatné | 8. 11. 2019 | Autor:
prvá
z 4
posledná