Obsah

Oznamy

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Platenie daní z nehnuteľnosti

Platenie daní z nehnuteľnosti celý text

ostatné | 21. 4. 2021 | Autor:

Testovanie v obci dňa 24.04.2021

Testovanie v obci dňa 24.04.2021 celý text

ostatné | 20. 4. 2021 | Autor:

Testovanie v obci 17.04.2021

Testovanie v obci 17.04.2021 celý text

ostatné | 13. 4. 2021 | Autor:

Testovanie v obci na Covid-19 dňa 10.04.2021

Testovanie v obci na Covid-19 dňa 10.04.2021 celý text

ostatné | 9. 4. 2021 | Autor:

MOM platné od 01.04.2021 v Trnavskom kraji

MOM platné od 01.04.2021 v Trnavskom kraji celý text

ostatné | 6. 4. 2021 | Autor:

Testovanie v obci dňa 3.4.2021

Testovanie v obci dňa 3.4.2021 celý text

ostatné | 30. 3. 2021 | Autor:

Jarná deratizácia

Jarná deratizácia celý text

ostatné | 26. 3. 2021 | Autor:

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 29.03.2021

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 29. marca 2021 o 17.30 hodine v Kultúrnom dome v Trstenej na Ostrove celý text

ostatné | 22. 3. 2021 | Autor:

Nahlasovanie porušovania epidemiologických opatrení

Nahlasovanie porušovania epidemiologických opatrení celý text

ostatné | 18. 3. 2021 | Autor:

Oznam - Felhívás

Oznam - Felhívás celý text

ostatné | 17. 3. 2021 | Autor:

Testovanie v obci 20. marca 2021

Testovanie v obci 20. marca 2021 celý text

ostatné | 17. 3. 2021 | Autor:

Zberný dvor bude v marci 2021 zatvorený

Oznamujem obyvateľom, že vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu v mesiaci marec 2021 bude zberný dvor zatvorený. Pokiaľ potrebujete zelený odpad súrne uložiť, prosím oznámte na obecnom úrade a po dohodnutí termínu zberný dvor otvoríme. celý text

ostatné | 5. 3. 2021 | Autor:

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi - upozornenie

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi - upozornenie celý text

ostatné | 2. 3. 2021 | Autor:

Varovanie polície - asistenčné sčítanie obyvateľov

Varovanie polície - asistenčné sčítanie obyvateľov celý text

ostatné | 24. 2. 2021 | Autor:

Zaplatenie poplatku za miestne KO za rok 2021

Oznamujeme obyvateľom obce, že v nasledujúcich dňoch doručovateľka obecného úradu doručí každému platiteľovi do poštových schránok Rozhodnutie o miestnych poplatkoch za komunálny odpad.
V dôsledku vážnej pandemickej situácie platba v hotovosti nie je možná. Obecný úrad je pred verejnosťou prísne za celý text

ostatné | 18. 2. 2021 | Autor:

Testovanie obyvateľov 20. februára 2021

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 20. februára 2021 v sobotu bude v našej obci opäť testovanie na Covid 19. Testovanie sa uskutoční v miestnom kultúrnom dome od 8.00 do 16.00 hodiny, s tým, že medzi 12.00 a 13.00 hodinou bude obedňajšia prestávka a prestávka na dezinfikovanie miestnosti.
Na test celý text

ostatné | 17. 2. 2021 | Autor:

Testovanie obyvateľov dňa 13. februára 2021

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 13. februára 2021 v sobotu bude v našej obci opäť testovanie na Covid 19. Testovanie sa uskutoční v miestnom kultúrnom dome od 8.00 do 16.00 hodiny, s tým, že medzi 12.00 a 13.00 hodinou bude obedňajšia prestávka a prestávka na dezinfikovanie miestnosti.
Na testovanie doneste svoj občiansky preukaz a nakoľko v obci máme stúpajúcu tendenciu nakazených osôb, prosím dávajte si veľký pozor na seba a dodržujte hygienické a bezpečnostné opatrenia.
Prosíme osoby, ktoré cítia príznaky alebo sa necítia dobre a chcú prísť na testovanie, nech sa dostavia poobede medzi 15-tou a 16-tou hodinou. Zostaňte v aute len dajte vedieť o svojom príchode a priamo z auta Vám urobia výter.
celý text

ostatné | 12. 2. 2021 | Autor:

potvrdenia pre odpustenie platenia poplatku za KO

Prosíme obyvateľov obce, aby Obecnému úradu doručili potvrdenia tých osôb, ktoré nebudú platiť poplatok za komunálny odpad v našej obci. Odpustenie od platenia poplatku za komunálny odpad môžu mať osoby, ktoré sa nezdržiavajú v mieste trvalého bydliska, t.j. v našej obci minimálne 90 dní. Potvrdenia môžu byť nasledovné: pracovná zmluva, nájomná zmluva, alebo potvrdenie, že poplatok za komunálny odpad platia v inom meste/obci. Prosíme aby ste potvrdenia doručili mailom, prípadne vložili do poštovej schránky obecného úradu.
Samozrejme osobám, ktoré v obci nemajú trvalý pobyt ale bývajú tu a platia poplatok za komunálny odpad, na požiadanie vystavíme potvrdenie o zaplatení poplatku.
Potvrdenia prosíme zaslať do 20-ho februára 2021, aby obecný úrad na základe týchto údajov mohol vystaviť Rozhodnutia o miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2021.
celý text

ostatné | 9. 2. 2021 | Autor:

Uznesenie Vlády SR č. 77 z 05.02.2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu

Uznesenie Vlády SR č. 77 z 05.02.2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu celý text

ostatné | 8. 2. 2021 | Autor:

Informácie SAD DS o úprave režimu cestovných poriadkov

Informácie SAD DS o úprave režimu cestovných poriadkov celý text

ostatné | 25. 1. 2021 | Autor:

Úprava stránkových hodín na PZ SR DS + Opatrenia platné od 11.1.2021

Úprava stránkových hodín na PZ SR DS + Opatrenia platné od 11.1.2021 celý text

ostatné | 25. 1. 2021 | Autor:

Odčítanie elektromerov v obci

Oznamujeme obyvateľom obce, že v dňoch 22 – 23- ho januára /v piatok a sobotu/ sa uskutoční v našej obci odčítanie elektromerov pre odberateľov v domácnostiach.
Žiadame odberateľov , aby poverenému pracovníkovi umožnili prístup k elektromeru.
V prípade, že sa nezdržiavate cez deň doma, prosím prilepte na poštovú schránku číslo a stav elektromeru, s menom a adresou odberateľa.


celý text

ostatné | 21. 1. 2021 | Autor:

Priebeh celoplošného (skríningového) testovania obyvateľov v obci dňa 24.1.2021

Priebeh celoplošného (skríningového) testovania obyvateľov v obci dňa 24.1.2021 celý text

ostatné | 21. 1. 2021 | Autor:

Daňové priznanie 2021

Obecný úrad v Trstenej na Ostrove upozorňuje majiteľov nehnuteľností, ktorí získali alebo predali nehnuteľnosť v roku 2020, na povinnosť podania daňového priznania na daň z nehnuteľnosti. Táto povinnosť sa vzťahuje na každého, kto v roku 2020 predal alebo získal (kúpa, dedičstvo, dar a pod.) nehnuteľný majetok, alebo obdržal právoplatné stavebné povolenie, resp. skolaudoval stavbu. Tlačivá potrebné na podanie daňového priznania je možné stiahnúť z webovej stránky obce a taktiež sú k dispozícií na miestnej pošte.
Každú zmenu je potrebné nahlásiť do 31. januára 2021 na obecnom úrade, ktorý na základe získaných podkladov vystaví Rozhodnutie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2021. Povinnosť podania daňového priznania majú taktiež vlastníci psov, je potrebné uviesť zakúpenie, prípadne úmrtie psa. Obecný úrad upozorňuje dotknutých majiteľov nehnuteľností, že v prípade zanedbania tejto povinnosti obecný úrad môže vyrubiť pokutu.
Upozorňujeme vlastníkov nehnuteľností, ktorí v priebehu roka 2020 zmenili adresu, že sú povinní túto zmenu nahlásiť, aby obecnému úradu umožnili doručenie Rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na správnu adresu.

Daňové priznanie prosíme doručiť poštou alebo elektronicky na adresu Obecného úradu, prípadne vložiť do poštovej schránky obecného úradu.
celý text

ostatné | 8. 1. 2021 | Autor:

Oznámenie

Vážení Obyvatelia!

Vláda Slovenskej republiky vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku prijala uznesenie, ktorým nariaďuje od 1. januára 2021 prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek. Prísne opatrenia budú platiť zatiaľ do 24. januára. Na základe vyššie uvedeného Obecný úrad v Trstenej na Ostrove bude pre verejnosť zatvorená. Súrne úradne záležitosti je možné nahlásiť telefonicky, a to každý deň od 8:00 do 10:00 hodiny (okrem štvrtka – nestránkový deň). Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste úradné záležitosti vybavovali predovšetkým prostredníctvom telefónu na telefónnom čísle 031/5547 122, e-mailu na obec@trstenanaostrove.sk prípadne cez messenger Facebooku. Taktiež Vás prosíme, aby ste obecný úrad vyhľadali osobne výlučne v nevyhnutných prípadoch, na základe vopred dojednaného termínu.
Chráňme sa vzájomne, je v záujme každého z nás, aby obecný úrad zostal funkčný!
Za pochopenie ďakujeme.
celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor:

Harmonogram zberu plastov na rok 2021

Harmonogram zberu plastov na rok 2021 celý text

ostatné | 21. 12. 2020 | Autor:

Varovanie obyvateľov

Varovanie pre osamelo žijúcich a starších osôb celý text

ostatné | 16. 12. 2020 | Autor:

Pályázat az óvoda igazgatói tisztségének betöltésére Csallóköznádasdon

Pályázat az óvoda igazgatói tisztségének betöltésére Csallóköznádasdon celý text

ostatné | 14. 12. 2020 | Autor:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky/ MŠ v Trstenej na Ostrove

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky/ MŠ v Trstenej na Ostrove celý text

ostatné | 14. 12. 2020 | Autor:

Zasadnutie OZ v Trstenej na Ostrove dňa 14.12.2020

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 14. decembra 2020 o 17.30 hodine Kultúrnom dome Trstená na Ostrove celý text

ostatné | 7. 12. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 4
posledná