Obsah

29.06.2022

Podmienky bezplatnej prepravy migrantov UA od 1.7.2022

Podmienky bezplatnej prepravy migrantov UA od 1.7.2022

Detail

27.06.2022

Opatrenia na zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi

Opatrenia na zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi

Detail

27.06.2022

Zasadnutie OZ 06.07.2022

Zasadnutie OZ 06.07.2022

Detail

16.06.2022

Mimoriadne odčítanie stavu vodomeru

Mimoriadne odčítanie stavu vodomeru

Detail

13.06.2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí - OZNÁMENIE O POČTE OBYVATEĽOV OBCE TRSTENÁ NA OSTROVE

OZNÁMENIE O POČTE OBYVATEĽOV OBCE TRSTENÁ NA OSTROVE

Detail

Aktuality

Správy

prvá
z 3
ďalší posledná

Plasty


ostatné | 4. 12. 2017 | Autor:

Kontajner na textil

Vedľa pošty je znova umiestnený kontajner na textil /oblečenie, topánky, posteľné prádlo, záclony/. V prípade zaplnenia tohto kontajneru to nahláste prosím na obecnom úrade a neukladajte textil vedľa kontajnera.

Špinavé oblečenie tam nedávajte! Za pomoc vám ďakujeme. celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor:

Nedoplatky za dane z nehnuteľností a miestne poplatky!!!!!

Vyzývame obyvateľov obce, ktorí ešte stále neuhradili dane z nehnuteľností a miestne poplatky za predchádzajúce obdobie, v novembri obec postúpi tieto nedoplatky exekútorovi na súdne vymáhanie. celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 03.11.2017

Oznamujeme obyvateľom obce, že vedľa budovy pošty sme umiestnili kontajner /je označený/ na použitý olej z domácností. Takýto olej a tuky vhadzujte prosím do kontajnera v uzavretej nádobe. Vedľa kontajnera ho nedávajte. Iný druh oleja a tukov tam nevhadzujte.

Prosíme o dodržiavanie tohto oznamu, ochraňujme spoločne naše prostredie! celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 03.11.2017

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 03.11.2017 celý text

ostatné | 16. 10. 2017 | Autor:

Voľby do samosprávnych krajov 2017 zoznam zaregistrovaných kandidátov

Voľby do samosprávnych krajov 2017 zoznam zaregistrovaných kandidátov celý text

ostatné | 6. 10. 2017 | Autor:

Jesenné upratovanie

Dňa 10. októbra 2017 o 7,30hod. sa uskutoční v našej obci jesenné upratovanie.

Zbierame:

elektroodpad – biela technika, čierna technika, kancelárska technika, kovový odpad, v domácnosti sa nachádzajúci odpad /matrace, kreslá, postele, stoličky, textil/, objemný odpad.

Nezbierame:

rastlinný odpad, živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad.

Žiadame obyvateľov obce, aby odpad vyložili pred dom ráno na 7,30 hod. a my ho s nákladným autom IVECO pozbierame. celý text

ostatné | 26. 9. 2017 | Autor:

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia celý text

ostatné | 20. 9. 2017 | Autor:

Termíny prázdnin na šk.rok 2017/18

Termíny prázdnin na šk.rok 2017/18 celý text

ostatné | 14. 9. 2017 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 14. 9. 2017 | Autor:

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Plánované prerušenie distribúcie elektriny celý text

ostatné | 24. 7. 2017 | Autor:

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 04.11.2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

ocutrstenano@stonline.sk celý text

ostatné | 10. 7. 2017 | Autor:

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Oznam o prerušení distribúcie elektriny celý text

ostatné | 31. 5. 2017 | Autor:

Čierne stavby

Čierne stavby celý text

ostatné | 26. 5. 2017 | Autor:

Challenge Triatlon 2017 /03.06.2017/

Challenge Triatlon 2017 /03.06.2017/ celý text

ostatné | 25. 5. 2017 | Autor:

Vylúčenie prímestskej autobusovej dopravy

Vylúčenie prímestskej autobusovej dopravy celý text

ostatné | 25. 5. 2017 | Autor:

Challenge Triatlon Šamorín 2017

Challenge Triatlon Šamorín 2017 celý text

ostatné | 12. 4. 2017 | Autor:

Dane z nehnuteľností a miestne poplatky

Oznamujeme obyvateľom obce, že od 4.-tého apríla 2017 je umožnené zaplatiť daň z nehnuteľností, miestny poplatok za komunálny odpad a daň za psa. Dane a miestne poplatky prosíme uhradiť do konca mája 2017. Kto neuhradí, od 1.-ho júna mu nebudú odvezené smeti.

Oznamujeme obyvateľom, že je možné platiť poplatok za obnovenie prenájmu hrobového miesta. Podľa VZN č.1/2009 zo dňa 04.12.2008 sú poplatky nasledovné: obnovenie na 10 rokov jednohrobové miesto 15,-EUR, dvojhrobové miesto 25,-, detský hrob 5,- EUR. celý text

ostatné | 7. 4. 2017 | Autor:

Pečať rozvoja obcí a miest 2016

Pečať rozvoja obcí a miest 2016 celý text

ostatné | 7. 4. 2017 | Autor:

ZSE – odstávka

ZSE – odstávka celý text

ostatné | 20. 3. 2017 | Autor:

Zber papiera

Vedenie miestnej materskej školy oznamuje, že dňa 20.-teho marca 2017 organizuje zber papiera. Zviazaný papier /noviny, časopisy, kartóny/ prosíme do 16.30 hod. vyložiť pred svoje brány. celý text

ostatné | 13. 3. 2017 | Autor:

Jarné upratovanie

Dňa 31.03.2017 o 7,30hod. sa uskutoční v našej obci jarné upratovanie. celý text

ostatné | 13. 3. 2017 | Autor:

Tesco dotácia

Oznamujeme obyvateľom obce, že v predajniach obchodného reťazca TESCO prebieha hlasovanie. Nakoľko projekt obce Trstená na Ostrove postúpil do ďalšieho kola, obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc na vytvorenie fitparku pri detskom ihrisku v našej dedine.

Každý zákazník, ktorý od 08.marca do 4.apríla 2017, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti TESCO, dostane pri každom nákupe jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu za projekt, ktorý chce podporiť. Hlasovacie boxy pre našu obec budú umiestnené len v predajniach v Gabčíkove, Šamoríne a v Dunajskej Strede.

Obec Trstená na Ostrove ďakuje za podporu. celý text

ostatné | 7. 3. 2017 | Autor:

Kurz angličtiny pre deti

Kurz angličtiny pre deti celý text

ostatné | 7. 3. 2017 | Autor:

Oznam

Oznamujeme obyvateľom obce, že detské oddelenie nemocnice v Dunajskej Strede znova zbiera plyšové a iné hračky, ktoré neobsahujú drobné dieliky. Ponúknuté plyšové hračky prosíme vyprané odovzdať na Obecný úrad.

Choré deti vám vopred ďakujú za pomoc. celý text

ostatné | 17. 2. 2017 | Autor:

Upozornenie na podvodníkov

Upozorňujeme obyvateľov, že v našej obci sa znova objavujú podvodníci, ktorí sa predstavujú ako zamestnanci sociálnej poisťovne alebo ako zástupcovia firmy so zdravot. pomôckami. Prosíme obyvateľov, aby boli veľmi ostražití a nikoho cudzieho nevpúšťali do svojich obydlí. Ďalej vás prosíme, nahláste takúto skutočnosť na miestnom Obecnom úrade, aby sme pomohli polícii objasniť tieto prípady a prichytiť páchateľov. celý text

ostatné | 17. 2. 2017 | Autor:

Zákaz návštev v nemocnici s poliklinikou DS

Zákaz návštev v nemocnici s poliklinikou DS celý text

ostatné | 30. 1. 2017 | Autor:

Daňové priznanie k dani z nehnut. a k miestnym daniam - UPOZORNENIE

Oznamujeme obyvateľom, u ktorých nastali zmeny: kúpili, zdedili alebo iným spôsobom nadobudli pozemok, stavbu alebo nebytový priestor do vlastníctva alebo kúpili, vymenili, predali poľnohospodársku pôdu alebo prišli o psa resp. nadobudli nového psa od 01.01.2016, sú povinný podať daň. priznanie do 31.01.2017. celý text

ostatné | 9. 1. 2017 | Autor:
#

Klzisko

S radosťou oznamujeme obyvateľom obce a zvlášť deťom, že pri hrádzi bola vytvorená ľadová plocha na korčuľovanie. Klzisko je bezpečne ohradené. Každého športového nadšenca srdečne očakávame. Za pomoc ďakujeme Albínovi Vajasovi. celý text

ostatné | 9. 1. 2017 | Autor:

Lurdi barlang

Lurdi barlang celý text

ostatné | 24. 6. 2014 | Autor:
prvá
z 3
ďalší posledná