Obsah

14.01.2022

Odpočet elektromerov v domácnostiach

Oznamujeme, že dňa 20- ho januára /vo štvrtok/ sa uskutoční v našej obci odpočet elektromerov v domácnostiach. Žiadame odberateľov , aby poverenému pracovníkovi umožnili prístup k elektromeru.

Detail

14.01.2022

Opatrenia OMIKRON platné od 19.1.2022

Opatrenia OMIKRON platné od 19.1.2022

Detail

11.01.2022

Odvoz separovaného plastového odpadu

Oznamujeme, že separovaný plastový odpad z obce budú odvážať dňa 18. januára 2022.

Detail

03.01.2022

Zálohovanie obalov

Zálohovanie obalov

Detail

26.11.2021

Vtáčia chrípka - oznámenie

Vtáčia chrípka - oznámenie

Detail

Aktuality

Správy

prvá
z 3
ďalší posledná

Nedoplatky za dane z nehnuteľností a miestne poplatky!!!!!

Vyzývame obyvateľov obce, ktorí ešte stále neuhradili dane z nehnuteľností a miestne poplatky za predchádzajúce obdobie, v novembri obec postúpi tieto nedoplatky exekútorovi na súdne vymáhanie. celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 03.11.2017

Oznamujeme obyvateľom obce, že vedľa budovy pošty sme umiestnili kontajner /je označený/ na použitý olej z domácností. Takýto olej a tuky vhadzujte prosím do kontajnera v uzavretej nádobe. Vedľa kontajnera ho nedávajte. Iný druh oleja a tukov tam nevhadzujte.

Prosíme o dodržiavanie tohto oznamu, ochraňujme spoločne naše prostredie! celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 03.11.2017

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 03.11.2017 celý text

ostatné | 16. 10. 2017 | Autor:

Voľby do samosprávnych krajov 2017 zoznam zaregistrovaných kandidátov

Voľby do samosprávnych krajov 2017 zoznam zaregistrovaných kandidátov celý text

ostatné | 6. 10. 2017 | Autor:

Jesenné upratovanie

Dňa 10. októbra 2017 o 7,30hod. sa uskutoční v našej obci jesenné upratovanie.

Zbierame:

elektroodpad – biela technika, čierna technika, kancelárska technika, kovový odpad, v domácnosti sa nachádzajúci odpad /matrace, kreslá, postele, stoličky, textil/, objemný odpad.

Nezbierame:

rastlinný odpad, živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad.

Žiadame obyvateľov obce, aby odpad vyložili pred dom ráno na 7,30 hod. a my ho s nákladným autom IVECO pozbierame. celý text

ostatné | 26. 9. 2017 | Autor:

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia celý text

ostatné | 20. 9. 2017 | Autor:

Termíny prázdnin na šk.rok 2017/18

Termíny prázdnin na šk.rok 2017/18 celý text

ostatné | 14. 9. 2017 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 14. 9. 2017 | Autor:

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Plánované prerušenie distribúcie elektriny celý text

ostatné | 24. 7. 2017 | Autor:

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 04.11.2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

ocutrstenano@stonline.sk celý text

ostatné | 10. 7. 2017 | Autor:

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Oznam o prerušení distribúcie elektriny celý text

ostatné | 31. 5. 2017 | Autor:

Čierne stavby

Čierne stavby celý text

ostatné | 26. 5. 2017 | Autor:

Challenge Triatlon 2017 /03.06.2017/

Challenge Triatlon 2017 /03.06.2017/ celý text

ostatné | 25. 5. 2017 | Autor:

Vylúčenie prímestskej autobusovej dopravy

Vylúčenie prímestskej autobusovej dopravy celý text

ostatné | 25. 5. 2017 | Autor:

Challenge Triatlon Šamorín 2017

Challenge Triatlon Šamorín 2017 celý text

ostatné | 12. 4. 2017 | Autor:

Dane z nehnuteľností a miestne poplatky

Oznamujeme obyvateľom obce, že od 4.-tého apríla 2017 je umožnené zaplatiť daň z nehnuteľností, miestny poplatok za komunálny odpad a daň za psa. Dane a miestne poplatky prosíme uhradiť do konca mája 2017. Kto neuhradí, od 1.-ho júna mu nebudú odvezené smeti.

Oznamujeme obyvateľom, že je možné platiť poplatok za obnovenie prenájmu hrobového miesta. Podľa VZN č.1/2009 zo dňa 04.12.2008 sú poplatky nasledovné: obnovenie na 10 rokov jednohrobové miesto 15,-EUR, dvojhrobové miesto 25,-, detský hrob 5,- EUR. celý text

ostatné | 7. 4. 2017 | Autor:

Pečať rozvoja obcí a miest 2016

Pečať rozvoja obcí a miest 2016 celý text

ostatné | 7. 4. 2017 | Autor:

ZSE – odstávka

ZSE – odstávka celý text

ostatné | 20. 3. 2017 | Autor:

Zber papiera

Vedenie miestnej materskej školy oznamuje, že dňa 20.-teho marca 2017 organizuje zber papiera. Zviazaný papier /noviny, časopisy, kartóny/ prosíme do 16.30 hod. vyložiť pred svoje brány. celý text

ostatné | 13. 3. 2017 | Autor:

Jarné upratovanie

Dňa 31.03.2017 o 7,30hod. sa uskutoční v našej obci jarné upratovanie. celý text

ostatné | 13. 3. 2017 | Autor:

Tesco dotácia

Oznamujeme obyvateľom obce, že v predajniach obchodného reťazca TESCO prebieha hlasovanie. Nakoľko projekt obce Trstená na Ostrove postúpil do ďalšieho kola, obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc na vytvorenie fitparku pri detskom ihrisku v našej dedine.

Každý zákazník, ktorý od 08.marca do 4.apríla 2017, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti TESCO, dostane pri každom nákupe jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu za projekt, ktorý chce podporiť. Hlasovacie boxy pre našu obec budú umiestnené len v predajniach v Gabčíkove, Šamoríne a v Dunajskej Strede.

Obec Trstená na Ostrove ďakuje za podporu. celý text

ostatné | 7. 3. 2017 | Autor:

Kurz angličtiny pre deti

Kurz angličtiny pre deti celý text

ostatné | 7. 3. 2017 | Autor:

Oznam

Oznamujeme obyvateľom obce, že detské oddelenie nemocnice v Dunajskej Strede znova zbiera plyšové a iné hračky, ktoré neobsahujú drobné dieliky. Ponúknuté plyšové hračky prosíme vyprané odovzdať na Obecný úrad.

Choré deti vám vopred ďakujú za pomoc. celý text

ostatné | 17. 2. 2017 | Autor:

Upozornenie na podvodníkov

Upozorňujeme obyvateľov, že v našej obci sa znova objavujú podvodníci, ktorí sa predstavujú ako zamestnanci sociálnej poisťovne alebo ako zástupcovia firmy so zdravot. pomôckami. Prosíme obyvateľov, aby boli veľmi ostražití a nikoho cudzieho nevpúšťali do svojich obydlí. Ďalej vás prosíme, nahláste takúto skutočnosť na miestnom Obecnom úrade, aby sme pomohli polícii objasniť tieto prípady a prichytiť páchateľov. celý text

ostatné | 17. 2. 2017 | Autor:

Zákaz návštev v nemocnici s poliklinikou DS

Zákaz návštev v nemocnici s poliklinikou DS celý text

ostatné | 30. 1. 2017 | Autor:

Daňové priznanie k dani z nehnut. a k miestnym daniam - UPOZORNENIE

Oznamujeme obyvateľom, u ktorých nastali zmeny: kúpili, zdedili alebo iným spôsobom nadobudli pozemok, stavbu alebo nebytový priestor do vlastníctva alebo kúpili, vymenili, predali poľnohospodársku pôdu alebo prišli o psa resp. nadobudli nového psa od 01.01.2016, sú povinný podať daň. priznanie do 31.01.2017. celý text

ostatné | 9. 1. 2017 | Autor:
#

Klzisko

S radosťou oznamujeme obyvateľom obce a zvlášť deťom, že pri hrádzi bola vytvorená ľadová plocha na korčuľovanie. Klzisko je bezpečne ohradené. Každého športového nadšenca srdečne očakávame. Za pomoc ďakujeme Albínovi Vajasovi. celý text

ostatné | 9. 1. 2017 | Autor:

Lurdi barlang

Lurdi barlang celý text

ostatné | 24. 6. 2014 | Autor:
prvá
z 3
ďalší posledná