Obsah

04.10.2021

Zberný dvor - Odpad patriaci do zelených zberných nádob

Zberný dvor - Odpad patriaci do zelených zberných nádob

Detail

04.10.2021

Zmena v číslovaní bratislavských trolejbusov

Zmena v číslovaní bratislavských trolejbusov

Detail

21.09.2021

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Detail

07.09.2021

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Detail

23.08.2021

Pozvánka na zasadnutie OZ 02.09.2021

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 02.09.2021 o 17,30 hod. sa v kultúrnom dome v Trstenej na Ostrove uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Detail