Tartalom

Értesítések

Üzenetek

első
/ 3
utolsó

Rendőrségi figyelmeztetés az asszisztensekkel való népszámlálással kapcsolatban

Rendőrségi figyelmeztetés az asszisztensekkel való népszámlálással kapcsolatban teljes szöveg

egyéb | 24. 2. 2021 | Szerző:

A helyi települési hulladék illeték befizetése a 2021-es évre

Értesítjük lakosainkat, hogy az elkövetkező napokban a községi hivatal kézbesítője a háztartások postaládájába helyezi a helyi települési hulladék illetékéről a határozatot.
A súlyos járványhelyzet miatt a a fizetés készpénzben nem lehetséges. A községi hívatal a nyilvánosság számára szigorúan zár teljes szöveg

egyéb | 18. 2. 2021 | Szerző:

A lakosság Covid-19 tesztelése 2021. február 20-án

Értesítjük a lakosságot, hogy 2021. február 20-án újra lesz Covid-19 tesztelés falunkban. A tesztelés a helyi kultúrházban 8.00 tól 16.00-ig lesz, közben 12.00 – 13.00 óra közt ebédszünet és a helyiség fertőtlenítése lesz.
Kérjük lakosainkat, hogy a tesztelésre hozzák magukkal személyi igazolványu teljes szöveg

egyéb | 17. 2. 2021 | Szerző:

A lakosság tesztelése 2021. február 13-án

Értesítjük a lakosságot, hogy 2021. február 13-án újra lesz Covid-19 tesztelés falunkban. A tesztelés a helyi kultúrházban 8.00 tól 16.00-ig lesz, közben 12.00 – 13.00 óra közt ebédszünet és a helyiség fertőtlenítése lesz.
Kérjük lakosainkat, hogy a tesztelésre hozzák magukkal személyi igazolványukat és mivel falunkban egyre rosszabbodik a járványhelyzet, vigyázzanak magukra, tartsák be a biztonsági és hygiéniai előírásokat.
Kérjük azokat a személyeket, akik úgy érzik tüneteik vannak és nem igazán érzik jól magukat, a tesztelésre délután 3 és 4 óra közt jöjjenek, lehetőleg autóval, jelezzék hogy megérkeztek és a törlet egyenesen az autóban lesz levéve.
teljes szöveg

egyéb | 12. 2. 2021 | Szerző:

Igazolások a hulladék-illeték befizetésének felmentéséről

Felkérjük községünk lakosait, hogy juttassák el a községi hivatalba azon személyek igazolásait, akik nem községünkben fogják befizetni a háztartási hulladék illetéket. A hulladék illeték befizetéséről felmentést kaphatnak azok a személyek, akik legalább 90 napot nem tartózkodnak állandó lakhelyükön, vagyis községünkben. Az igazolások lehetnek a következők: munkaszerződés, bérleti szerződés vagy igazolás hogy más helységben van az adó befizetve. Kérjük az igazolásokat küldjék mailben vagy helyezzék a községi hivatal postaládájába.
Természetesen azoknak a személyeknek, akik nem rendelkeznek községünkben állandó lakhellyel, de itt laknak és hulladék illetéket fizetnek, szintén állítunk ki igazolást a hulladék illeték befizetéséről.
Az igazolásokat kérjük 2021 február 20-ig beadni, hogy a községi hivatal a megfelelő adatok birtokában ki tudja állítani a 2021-es évre szólo Határozatot a helyi települési hulladék illetékről.
teljes szöveg

egyéb | 9. 2. 2021 | Szerző:

A Szlovák Kormány 77-es számú Határozata a szükségállapot újabb meghosszabbításáról

A Szlovák Kormány 77-es számú Határozata a szükségállapot újabb meghosszabbításáról teljes szöveg

egyéb | 8. 2. 2021 | Szerző:

Menetrend változtatás a dunaszerdahelyi autóbuszközlekedésben

Menetrend változtatás a dunaszerdahelyi autóbuszközlekedésben teljes szöveg

egyéb | 25. 1. 2021 | Szerző:

Az ügyfélfogadás idejének megváltozása a dunaszerdahelyi rendőrségen és az ezzel kapcsolatok intézkedések 2021. január 11-töl

Az ügyfélfogadás idejének megváltozása a dunaszerdahelyi rendőrségen és az ezzel kapcsolatok intézkedések 2021. január 11-töl teljes szöveg

egyéb | 25. 1. 2021 | Szerző:

Villanyóra leolvasása községünkben

Értesítjük községünk lakosait, hogy január 22 – 23-án /pénteken és szombaton/ villanyóra-leolvasás lesz községünkben a háztartásbeli fogyasztók számára. Kérjük lakosainkat, tegyék lehetővé a megbízott dolgozónak a villanyórához való hozzáférést. Amennyiben napközben nem tartózkodnak otthon, kérjük ragasztják ki postaládájukra a villanyórájuk számát és leolvasott állását a fogyasztó nevével és címével.

teljes szöveg

egyéb | 21. 1. 2021 | Szerző:

Adóbevallás 2021

A csallóköznádasdi Községi hivatal felhívja azon ingatlan tulajdonosok figyelmét, akik 2020-ban ingatlant adtak el, vagy ingatlan birtokába jutottak vásárlással, örökséggel, ajándékozássál, stb., hogy 2021. január 31–ig kötelesek ingatlanadó-bevallást beadni. Az adóbevallási kötelezettség vonatkozik azokra a személyekre is, akik 2020-ben építkezést az előírásoknak megfelelően befejeztek (kolaudáltak), ill. jogerős építkezési engedélyt kaptak.
Minden ilyen jellegű változást kötelező bejelenteni 2021. január 31-ig a községi hivatalban és a hivatal ez alapján állítja ki a 2021-re vonatkozó Határozatot a helyi adókról és a helyi települési hulladékokról. Az adóbevallási kötelezettség vonatkozik a kutyatulajdonosokra is, kutya vásárlását vagy elhalálozását szintén kérjük bejelenteni. A községi hivatal felhívja az érintettek figyelmét, hogy az ingatlanadó-bevallás elmulasztása esetén bírság szabható ki. Az ingatlanadó-bevalláshoz szükséges nyomtatványok megtalálhatók a község honlapján, valamint a helyi postán.
Bejelentési kötelezettsége van mindenkinek, aki 2020-ban lakcímet változtatott, hogy a hivatal kézbesíttethesse a Határozatot a helyi adókról és a helyi települési hulladékokról a helyes lakcímre.

Az adóbevallást kérjük kézbesíteni postán, e-mailben, vagy a községi hivatal postaládájába helyezni.
teljes szöveg

egyéb | 8. 1. 2021 | Szerző:

Értesítés

Tisztelt Lakosság!

A Szlovák köztársaság kormánya a súlyos járványügyi helyzetre való tekintettel 2021. január 1-től szigorított kijárási tilalmat rendelt el, amelynek értelmében csak a legszükségesebb esetben hagyhatjuk el lakóhelyünket. Ez az intézkedés előreláthatólag január 24-ig lesz érvényben. Ennek értelmében a Csallóköznádasdi községi hivatal a nyilvánosság előtt zárva tart. Az elengedhetetlen hivatalos ügyeket kérjük naponta 8.00 órától 10.00 óráig telefonon bejelenteni (csütörtök kivételével – amikor nincs ügyfélfogadás). Kérjük a kedves lakosságot, hogy ügyeik intézésére használják elsősorban a telefonos elérhetőségünket (031/5547122), e-mailt obec@trstenanaostrove.sk , vagy a facebook üzenőalkalmazását. Kérjük a községi hivatalt személyesen csak halaszthatatlan esetben keressék fel előzetes telefonos időpont egyeztetéssel!
Óvjuk egymást, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy a községi hivatal működőképes maradhasson!
Megértésüket köszönjük!
teljes szöveg

egyéb | 7. 1. 2021 | Szerző:

A műanyag gyűjtése a 2021-es évben

A műanyag gyűjtése a 2021-es évben teljes szöveg

egyéb | 21. 12. 2020 | Szerző:

Rendőrségi figyelmeztetés

Figyelmeztetés az egyedül élő és idősebb lakosaink számára teljes szöveg

egyéb | 16. 12. 2020 | Szerző:

Megváltozott e-mail cím

Értesítjük, hogy 2021.január 1-től megváltozik a község e-mail címe az alábbira:
obec@trstenanaostrove.sk
amely már most használható. teljes szöveg

egyéb | 3. 12. 2020 | Szerző:

Felhívás

Felhívás az ingatlan -berlőknek,-kezelőknek és tulajdonosoknak a fák megnyírására és kivágására teljes szöveg

egyéb | 16. 11. 2020 | Szerző:

A lakosság átfogó tesztelésével kapcsolatos iránymutatás

A lakosság átfogó tesztelésével kapcsolatos iránymutatás teljes szöveg

egyéb | 29. 10. 2020 | Szerző:

2020. október 15-től nem lesznek nyilvános szentmisék

Felhívjuk hívő lakosaink figyelmét, hogy 2020. október 15-től nem lesznek nyilvános szentmisék. teljes szöveg

egyéb | 12. 10. 2020 | Szerző:

Engedély nélküli változások a Fő utcai zöld övezetben

Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy a Fő út melleti zöld övezetben a változásokat (pl. vágott kő lerakása, árok mélyítése, növények kiültetése, parkoló kialakítasa), csak a községi hivatal engedélyével tehetik meg. Minden ilyen jellegű változást kérvényezni kell. A kérvényt kérjük a községi hivatalba beadni, személyesen vagy mailben, elfogadjuk magyar nyelven és kézzel írva is. Kérjük, akik ilyen változásokat tettek, utólag nyútjsák be a kérvényt legkésőbb október végéig. A talajban vezetékek vannak ezert az engedély nélküli egyéni kivitelezések veszélyesek. Baleset esetén (járókelő vagy biciklis ráesik a vágott kőre, betonra) mindenki személyes felelősséget vállal az önkényes kivitelezésért.
Megértésüket köszönjük.
teljes szöveg

egyéb | 8. 10. 2020 | Szerző:

Felhívás !

Kérjük a falu lakosságát, hogy a Fő utcai házak előtt nyírják meg a bokrokat, mivel szűkitik a járda szélességét. Továbbá kérjük a belső utcák lakosait, szintén nyírják meg a bokrokat, mivel veszélyeztetik a biztonságos közlekedést. teljes szöveg

egyéb | 22. 9. 2020 | Szerző:

Új autóbusz menetrend

Új autóbusz menetrend 2020. szeptember 1-i érvényességgel teljes szöveg

egyéb | 27. 8. 2020 | Szerző:

A szennyvízgödör tartalmának kiürítése

Értesítjük, hogy az aktuális vízvédelmi törvény értelmében tilos a szennyvízgödör tartalmának kiürítése a szántóföldekre, kertekre, valamint kanálisainkba.
A szennyvízgödör tartalmát csak felelős, arra hivatott személy ürítheti, aki köteles az elszállítást számlával igazolni a megrendelőnek. A megrendelő az idézett törvény értelmében köteles a számlát két évig megtartani és ellenőrzés esetén felmutatni. A szennyvíz elhordásával kapcsolatos intézkedések már a szerződes megkötése stádiumában vannak.
teljes szöveg

egyéb | 4. 8. 2020 | Szerző:

Szerződés a kóbor és elhagyott kutyák elhelyezéséről

Értesítjük, hogy községünk szerződést kötött a község területén talált elkóborolt és gazdátlan kutyák elhelyezéséről. A fenti esetben hívja a 0905 237 983 telefonszámot. teljes szöveg

egyéb | 23. 7. 2020 | Szerző:

Műanyaghulladék válogatása

Tisztelt lakosaink,
Értesítjuk Önöket, hogy a jövőben nem szállítják el azokat a zsákokat, amelyekben nem odavaló műanyag van. Csak olyan műanyagokat gyűjtsenek, amelyek felhasználhatóak másodlagos nyersanyagként és reciklálhatók. A listát a gyűjthető műanyagokról a mellékletben találják. teljes szöveg

egyéb | 17. 4. 2020 | Szerző:

Becsületbeli nyilatkozat az ápolási díj (OČR) igénylése esetén

Értesítjük azon szülőket, akik a tanítási szünet miatt otthon maradtak gyerekeikkel és ápolási díjat (OČR) igényelnek a Szociális Biztosítótól, becsületbeli nyilatkozatot kell tenniük. A nyomtatványon fel kell tüntetni, hogy az adott hónapban pontosan hány napot volt otthon a szülő, hogy a gyerekeiről gondoskodjon. A nyomtatványt a mellékletben találják, vagy megtalálható a községi hivatalban. teljes szöveg

egyéb | 1. 4. 2020 | Szerző:

Gyűjtőudvar

minden szombaton 08,00 - 12,00 ig
leadhatnak biologiailag lebontható hulladékot: fű, fák, bokrok levelei, faágak, fatörzsek 30cm átmérővel, kerti zöld hulladék /kivétel kukoricaszál/ teljes szöveg

egyéb | 5. 11. 2019 | Szerző:

"Fekete épületek"

nem engedélyezett épületek teljes szöveg

egyéb | 5. 11. 2019 | Szerző:

Temető

Felkérjük a lakosságot, a sírhelyek gondozóit, hogy a temetőben a sírhelyek mellet a földhalmokat legyenek szívesek a temető sarkába a régi síremlékek mellé elhordani. Később a sírhely feltöltéshez onnan kell visszahordani. Megértésüket köszönjük. teljes szöveg

egyéb | 5. 11. 2019 | Szerző:

Ifjúsági kupa

2019.június 29. - szombat, 10,00 teljes szöveg

egyéb | 19. 6. 2019 | Szerző:

Komp új menetrendje Vajka és Keszölcés között

2019. április 1.-től teljes szöveg

egyéb | 1. 4. 2019 | Szerző:
első
/ 3
utolsó