Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2017

Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2017 - BP Stiahnuté: 62x | 26.06.2018

Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2017 - BV Stiahnuté: 58x | 26.06.2018

Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2017 - KV Stiahnuté: 46x | 26.06.2018

Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2017- sumarizácia Stiahnuté: 48x | 26.06.2018

Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2017 -výdaj Stiahnuté: 70x | 12.12.2017

Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2017 -výdaj kapitálový Stiahnuté: 57x | 12.12.2017

Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2017-príjem Stiahnuté: 66x | 12.12.2017

Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2017-Sumarizácia Stiahnuté: 58x | 12.12.2017

2017 - 2019

Návrh rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2017-2019 – bežné výdavky Stiahnuté: 63x | 12.12.2017

Návrh rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2017-2019 – kapitálové výdavky Stiahnuté: 64x | 12.12.2017

Návrh rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2017-2019 – príjem Stiahnuté: 75x | 12.12.2017

Návrh rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2017-2019 – sumarizácia Stiahnuté: 62x | 12.12.2017

Rozpočet obce Trstená na Ostrove na roky 2017-2019 – bežné výdavky Stiahnuté: 61x | 12.12.2017

Rozpočet obce Trstená na Ostrove na roky 2017-2019 – kapitálové výdavky Stiahnuté: 55x | 12.12.2017

Rozpočet obce Trstená na Ostrove na roky 2017-2019-príjem Stiahnuté: 85x | 12.12.2017

Rozpočet obce Trstená na Ostrove na roky 2017-2019-sumarizácia Stiahnuté: 59x | 12.12.2017

2018 - 2020

Návrh rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2018-2020 príjem Stiahnuté: 70x | 12.03.2018

Návrh rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2018-2020-sumarizácia Stiahnuté: 58x | 12.03.2018

Návrh rozpočtu obce Trstená na Ostrove na roky 2018-2020-výdaj Stiahnuté: 64x | 12.03.2018

Plnenie rozpočtu obce k 30.06.2018 - príjem Stiahnuté: 37x | 18.10.2018

Stránka