Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2015

Bežný výdaj 2015 Stiahnuté: 68x | 16.12.2017

Bežný výdaj čerpanie k 30.06.2015 Stiahnuté: 71x | 16.12.2017

Bežný výdaj čerpanie k 30.09.2015 Stiahnuté: 71x | 16.12.2017

Bežný výdaj čerpanie k 31.12.2015 Stiahnuté: 78x | 16.12.2017

Príjem 2015 Stiahnuté: 74x | 16.12.2017

Príjem čerpanie k 30.06.2015 Stiahnuté: 72x | 16.12.2017

Príjem čerpanie k 30.09.2015 Stiahnuté: 74x | 16.12.2017

Príjem čerpanie k 31.12.2015 Stiahnuté: 68x | 16.12.2017

Správa o plnení rozpočtu za rok 2015 Stiahnuté: 80x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2015 Stiahnuté: 73x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu čerpanie k 30.06.2015 Stiahnuté: 71x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu čerpanie k 30.09.2015 Stiahnuté: 67x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu čerpanie k 31.12.2015 Stiahnuté: 69x | 16.12.2017

Úprava k 11.11.2015 bežný výdaj 2015 Stiahnuté: 70x | 16.12.2017

Úprava príjmu k 11.11.2015 Stiahnuté: 62x | 16.12.2017

Úprava rozpočtu sumarizácia k 11.11.2015 Stiahnuté: 64x | 16.12.2017

2016 - 2018

Rozpočet obce za roky 2016-2018 – príjem Stiahnuté: 83x | 12.12.2017

Rozpočet obce za roky 2016-2018 – sumarizácia Stiahnuté: 69x | 12.12.2017

Rozpočet obce za roky 2016-2018 – výdaj Stiahnuté: 67x | 12.12.2017

Sumarizácia rozpočtu na rok 2016-2018 - plnenie k 30.06.2016 Stiahnuté: 67x | 12.12.2017

Stránka