Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2013

Sumarizácia rozpočtu 2013 Stiahnuté: 61x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2013 Stiahnuté: 60x | 16.12.2017

2014

Bežný výdaj 2014 Stiahnuté: 56x | 16.12.2017

Bežný výdaj 2014 čerpanie k 30.06.2014 Stiahnuté: 59x | 16.12.2017

Bežný výdaj 2014 čerpanie k 31.12.2014 Stiahnuté: 57x | 16.12.2017

Komentár k rozpočtu Stiahnuté: 61x | 16.12.2017

Návrh programového rozpočtu Stiahnuté: 59x | 16.12.2017

Očakávaná skutočnosť Stiahnuté: 62x | 16.12.2017

Príjem 2014 Stiahnuté: 60x | 16.12.2017

Príjem 2014 čerpanie k 30.06.2014 Stiahnuté: 57x | 16.12.2017

Príjem 2014 čerpanie k 31.12.2014 Stiahnuté: 58x | 16.12.2017

Programový rozpočet 2014 Stiahnuté: 65x | 16.12.2017

Správa o plnení rozpočtu za 1 polrok 2014 Stiahnuté: 60x | 16.12.2017

Správa o plnení rozpočtu za rok 2014 Stiahnuté: 63x | 16.12.2017

Správa o plnení rozpočtu za rok 2014 Stiahnuté: 62x | 16.12.2017

Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu za I polrok 2014 Szaboova Stiahnuté: 399x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 Stiahnuté: 56x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 čerpanie k 30.06.2014 Stiahnuté: 49x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 čerpanie k 31.12.2014 Stiahnuté: 55x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 k 31.12.2014 Stiahnuté: 51x | 16.12.2017

Stránka