Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2013

Sumarizácia rozpočtu 2013 Stiahnuté: 78x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2013 Stiahnuté: 76x | 16.12.2017

2014

Bežný výdaj 2014 Stiahnuté: 71x | 16.12.2017

Bežný výdaj 2014 čerpanie k 30.06.2014 Stiahnuté: 74x | 16.12.2017

Bežný výdaj 2014 čerpanie k 31.12.2014 Stiahnuté: 72x | 16.12.2017

Komentár k rozpočtu Stiahnuté: 76x | 16.12.2017

Návrh programového rozpočtu Stiahnuté: 75x | 16.12.2017

Očakávaná skutočnosť Stiahnuté: 77x | 16.12.2017

Príjem 2014 Stiahnuté: 75x | 16.12.2017

Príjem 2014 čerpanie k 30.06.2014 Stiahnuté: 72x | 16.12.2017

Príjem 2014 čerpanie k 31.12.2014 Stiahnuté: 73x | 16.12.2017

Programový rozpočet 2014 Stiahnuté: 81x | 16.12.2017

Správa o plnení rozpočtu za 1 polrok 2014 Stiahnuté: 74x | 16.12.2017

Správa o plnení rozpočtu za rok 2014 Stiahnuté: 78x | 16.12.2017

Správa o plnení rozpočtu za rok 2014 Stiahnuté: 76x | 16.12.2017

Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu za I polrok 2014 Szaboova Stiahnuté: 508x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 Stiahnuté: 72x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 čerpanie k 30.06.2014 Stiahnuté: 64x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 čerpanie k 31.12.2014 Stiahnuté: 69x | 16.12.2017

Sumarizácia rozpočtu 2014 k 31.12.2014 Stiahnuté: 64x | 16.12.2017

Stránka