Obsah

FZO - archív

Zmluvy

2016

Dodatok č.1 k mandátnej zmluve – stav.úrad Stiahnuté: 89x | 11.12.2017

Dohoda č.119.52a.2016 Stiahnuté: 100x | 11.12.2017

Dohoda č.144.52a2016 Stiahnuté: 92x | 11.12.2017

Dohoda č.65.§52a.2016 Stiahnuté: 98x | 11.12.2017

Dohoda č.99.52a.2016 Stiahnuté: 89x | 11.12.2017

Kúpna zmluva – Ing. M. KUBANOVA Stiahnuté: 98x | 11.12.2017

Kúpna zmluva – P. Svajvalčík Stiahnuté: 92x | 11.12.2017

Kúpna zmluva – p.HRMO a manželka Stiahnuté: 97x | 11.12.2017

Kúpna zmluva – VIZIOVA Stiahnuté: 90x | 11.12.2017

Kúpna zmluva – Z. Ecsi Stiahnuté: 101x | 11.12.2017

Pohrebisko Stiahnuté: 110x | 11.12.2017

T-COM Stiahnuté: 119x | 11.12.2017

Támogatási szerződés-Bethlen Gábor Stiahnuté: 92x | 11.12.2017

Zmluva – Urbis Stiahnuté: 94x | 11.12.2017

Zmluva č.119730-08U03 Stiahnuté: 100x | 11.12.2017

Zmluva č.26551 – DHZ dotácia Stiahnuté: 97x | 11.12.2017

Zmluva o dielo - Sanácia skládky s nezákon.ulož.odpadom Stiahnuté: 91x | 11.12.2017

Zmluva o dielo č.23.2016 Stiahnuté: 95x | 11.12.2017

Zmluva o nájme pozemku Stiahnuté: 210x | 11.12.2017

Zmluva o poskytovaní grantu c.NT 16 70 -TESCO Stiahnuté: 93x | 11.12.2017

Stránka