Obsah

FZO - archív

Zmluvy

2017

Centire – Dohoda o skončení zmluvy Stiahnuté: 78x | 11.12.2017

Dodatok c. 1 k zmluve o zr. vecného bremena č. 15 837 151350000 Stiahnuté: 91x | 11.12.2017

Dodatok č.1.2017 NP Stiahnuté: 88x | 11.12.2017

Dohoda č.5.2017 Stiahnuté: 109x | 11.12.2017

Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam Stiahnuté: 96x | 11.12.2017

Dohoda-spoločný školský obvod Stiahnuté: 90x | 11.12.2017

Kúpna zmluva – M. Zsemlyeová Stiahnuté: 99x | 15.12.2017

Kúpna zmluva Állo R. a Állo J. Stiahnuté: 90x | 11.12.2017

Kúpna zmluva Derzsi, Bognárová Stiahnuté: 86x | 11.12.2017

Kúpna zmluva Rigo, Rigová Stiahnuté: 91x | 11.12.2017

Kúpna zmluva-Vasiková, Bóriková, Csaplárová Stiahnuté: 135x | 11.12.2017

Mandátna zmluva – CVO, s.r.o. Stiahnuté: 85x | 11.12.2017

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu VO ABYS SLOVAKIA s.r.o. Stiahnuté: 95x | 11.12.2017

Nájomná zmluva a zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o prevode pozemkov Stiahnuté: 205x | 11.12.2017

Odstupenie od zmluvy CVO Stiahnuté: 80x | 11.12.2017

Sponzorská zmluva Stiahnuté: 81x | 11.12.2017

ŠK TEAM zmluva – dotácie Stiahnuté: 86x | 11.12.2017

Zámenná zmluva Stiahnuté: 133x | 11.12.2017

Západoslov.vodárenska spoločnosť Stiahnuté: 86x | 11.12.2017

Zmluva – Agrarinovačné Centrum Stiahnuté: 85x | 11.12.2017

Stránka