Obsah

FZO - archív

Zmluvy

2017

Centire – Dohoda o skončení zmluvy Stiahnuté: 118x | 11.12.2017

Dodatok c. 1 k zmluve o zr. vecného bremena č. 15 837 151350000 Stiahnuté: 133x | 11.12.2017

Dodatok č.1.2017 NP Stiahnuté: 133x | 11.12.2017

Dohoda č.5.2017 Stiahnuté: 155x | 11.12.2017

Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam Stiahnuté: 151x | 11.12.2017

Dohoda-spoločný školský obvod Stiahnuté: 130x | 11.12.2017

Kúpna zmluva – M. Zsemlyeová Stiahnuté: 144x | 15.12.2017

Kúpna zmluva Állo R. a Állo J. Stiahnuté: 136x | 11.12.2017

Kúpna zmluva Derzsi, Bognárová Stiahnuté: 128x | 11.12.2017

Kúpna zmluva Rigo, Rigová Stiahnuté: 133x | 11.12.2017

Kúpna zmluva-Vasiková, Bóriková, Csaplárová Stiahnuté: 203x | 11.12.2017

Mandátna zmluva – CVO, s.r.o. Stiahnuté: 129x | 11.12.2017

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu VO ABYS SLOVAKIA s.r.o. Stiahnuté: 139x | 11.12.2017

Nájomná zmluva a zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o prevode pozemkov Stiahnuté: 285x | 11.12.2017

Odstupenie od zmluvy CVO Stiahnuté: 118x | 11.12.2017

Sponzorská zmluva Stiahnuté: 120x | 11.12.2017

ŠK TEAM zmluva – dotácie Stiahnuté: 125x | 11.12.2017

Zámenná zmluva Stiahnuté: 205x | 11.12.2017

Západoslov.vodárenska spoločnosť Stiahnuté: 135x | 11.12.2017

Zmluva – Agrarinovačné Centrum Stiahnuté: 138x | 11.12.2017

Stránka