Obsah

Zápisnice OZ

Zápisnice z roku 2015

2017

Zápisnica OZ zo dňa 09.09.2015 Stiahnuté: 115x | 11.12.2017

Zápisnica OZ zo dňa 11.03.2015 Stiahnuté: 115x | 11.12.2017

Zápisnica OZ zo dňa 11.11.2015 Stiahnuté: 134x | 11.12.2017

Zápisnica OZ zo dňa 13.05.2015 Stiahnuté: 117x | 11.12.2017

Zápisnica OZ zo dňa 14.01.2015 Stiahnuté: 190x | 11.12.2017

Zápisnica OZ zo dňa 15.04.2015 Stiahnuté: 119x | 11.12.2017

Zápisnica OZ zo dňa 16.06.2015 Stiahnuté: 109x | 11.12.2017

Zápisnica z ustanovujúceho zasadn.OZ Stiahnuté: 148x | 11.12.2017

Zápisnice z roku 2014

2017

Zápisnica OZ zo dňa 04.06.2014 Stiahnuté: 174x | 11.12.2017

Zápisnica OZ zo dňa 04.08.2014 Stiahnuté: 111x | 11.12.2017

Zápisnica OZ zo dňa 06.10.2014 Stiahnuté: 104x | 11.12.2017

Zápisnica OZ zo dňa 18.12.2014 Stiahnuté: 108x | 11.12.2017

Zápisnica OZ zo dňa 28.04.2014 Stiahnuté: 115x | 11.12.2017

Zápisnice z roku 2013

2017

Zápisnica OZ zo dňa 07.03.2013 Stiahnuté: 104x | 11.12.2017

Zápisnica OZ zo dňa 10.10.2013 Stiahnuté: 114x | 11.12.2017

Zápisnica OZ zo dňa 12.12.2013 Stiahnuté: 110x | 11.12.2017

Zápisnica OZ zo dňa 15.05.2013 Stiahnuté: 113x | 11.12.2017

Zápisnica OZ zo dňa 15.07.2013 Stiahnuté: 114x | 11.12.2017

Zápisnica OZ zo dňa 30.08.2013 Stiahnuté: 125x | 11.12.2017

Zápisnice z roku 2012

2017

Zápisnica OZ zo dňa 06.03.2012 Stiahnuté: 109x | 11.12.2017

Stránka