Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2020

Návrh VZN č.1/2020 o podmienkach držania psa na území obce Trstená na Ostrove Stiahnuté: 29x | 24.02.2020

VZN č.1/2020 o podmienkach držania psa na území obce Trstená na Ostrove Stiahnuté: 16x | 09.06.2020

2019

VZN č. 1/2019 o miestnych daniach Stiahnuté: 56x | 26.11.2019

VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 40x | 26.11.2019

VZN č.2/2019 o miestnom poplatku za odpad Stiahnuté: 58x | 26.11.2019

2018

Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 1/2016 Stiahnuté: 149x | 24.10.2018

2017

VZN č.1/2017 Stiahnuté: 195x | 11.12.2017

2016

VZN č.1/2016 Stiahnuté: 212x | 11.12.2017

2015

VZN č.1/2015 Stiahnuté: 178x | 11.12.2017

VZN č.2/2015 Stiahnuté: 161x | 11.12.2017

2013

VZN č.1/2013 Stiahnuté: 325x | 11.12.2017

VZN č.2/2013 Stiahnuté: 222x | 11.12.2017

2012

VZN č.1/2012 Stiahnuté: 162x | 11.12.2017

VZN č.2/2012 Stiahnuté: 306x | 11.12.2017

2009

VZN č. 1/2018 Stiahnuté: 164x | 12.03.2018

VZN č.1/2009 Stiahnuté: 205x | 11.12.2017

Stránka

  • 1