Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2019

Návrh VZN č. 1/2019 - miestne dane Stiahnuté: 20x | 07.11.2019

Návrh VZN č. 2/2019 - odpad Stiahnuté: 21x | 07.11.2019

Návrh VZN č. 3/2019 - miestny poplatok za rozvoj Stiahnuté: 19x | 07.11.2019

VZN č. 1/2019 o miestnych daniach Stiahnuté: 1x | 26.11.2019

VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 10x | 26.11.2019

VZN č.2/2019 o miestnom poplatku za odpad Stiahnuté: 11x | 26.11.2019

2018

Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 1/2016 Stiahnuté: 117x | 24.10.2018

2017

VZN č.1/2017 Stiahnuté: 158x | 11.12.2017

2016

VZN č.1/2016 Stiahnuté: 170x | 11.12.2017

2015

VZN č.1/2015 Stiahnuté: 144x | 11.12.2017

VZN č.2/2015 Stiahnuté: 125x | 11.12.2017

2013

VZN č.1/2013 Stiahnuté: 224x | 11.12.2017

VZN č.2/2013 Stiahnuté: 174x | 11.12.2017

2012

VZN č.1/2012 Stiahnuté: 123x | 11.12.2017

VZN č.2/2012 Stiahnuté: 265x | 11.12.2017

2009

VZN č. 1/2018 Stiahnuté: 121x | 12.03.2018

VZN č.1/2009 Stiahnuté: 162x | 11.12.2017

Stránka

  • 1