Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2020

Návrh VZN č.1/2020 o podmienkach držania psa na území obce Trstená na Ostrove Stiahnuté: 6x | 24.02.2020

2019

VZN č. 1/2019 o miestnych daniach Stiahnuté: 17x | 26.11.2019

VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 17x | 26.11.2019

VZN č.2/2019 o miestnom poplatku za odpad Stiahnuté: 23x | 26.11.2019

2018

Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 1/2016 Stiahnuté: 122x | 24.10.2018

2017

VZN č.1/2017 Stiahnuté: 167x | 11.12.2017

2016

VZN č.1/2016 Stiahnuté: 180x | 11.12.2017

2015

VZN č.1/2015 Stiahnuté: 153x | 11.12.2017

VZN č.2/2015 Stiahnuté: 134x | 11.12.2017

2013

VZN č.1/2013 Stiahnuté: 252x | 11.12.2017

VZN č.2/2013 Stiahnuté: 188x | 11.12.2017

2012

VZN č.1/2012 Stiahnuté: 132x | 11.12.2017

VZN č.2/2012 Stiahnuté: 275x | 11.12.2017

2009

VZN č. 1/2018 Stiahnuté: 130x | 12.03.2018

VZN č.1/2009 Stiahnuté: 173x | 11.12.2017

Stránka

  • 1