Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Región Dunajskostredský
Počet obyvateľov 573
Rozloha 625 ha
Prvá písomná zmienka 1250

 

Obec Trstená na Ostrove

Obec leží v Podunajskej nížine, v južnej časti Žitného Ostrova. Je vzdialená 12,5 km od Dunajskej Stredy.

Obec je doložená z r.1250 ako Nadast, z r.1269 ako Nadasd, z r.1773 ako Nádasd, z r.1927 ako Trstená na Ostrove; maďarsky Csallóköznádasd. Obec sa spomína v r.1250. Okolie obce bolo kedysi pokryté močiarmi, jazerami a najmä trstinou. Bola rodovým sídlom zemanov Sághiovcov, Dömköziovcov, v r. 1412 časť patrila bratislavskému mešťanovi Malathovi, v r.1553 Sághiovcom a Sárköziovcom, koncom 18.storočia sághiovský majetok získala rodina Bartalovcov. 

Obec Trstená na Ostrove

11.11.2019

Zmena autobusovej dopravy od 15.12.2019-Oznam TTSK

Od 15.12.2019 nebudú prevádzkové autobusy Slovak lines (červené) na uvedenom úseku /viď príloha/, ale autobusy s logom spoločnosti SAD Dun. Streda (biele)

Detail

08.11.2019

Výzva ZSD

na odstránenie a okliesnenie stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy

Detail

05.11.2019

Zberné miesto

každú sobotu od 08,00 do 12,00 na biologicky rozložiteľný odpad : lístie, tráva, konáre

Detail

05.11.2019

"Čierne stavby"

zlegalizovanie stavieb

Detail

05.11.2019

Cintorín

Žiadame obyvateľov obce, aby zvyšnú zeminu nachádzajúcu sa na cintoríne vedľa hrobov (po pohrebe), odviezli do rohu cintorína ku starým náhrobným kameňom. Odtiaľ potom časom môžete znovu použiť zeminu na vyplnenie hrobov. Za pochopenie ďakujeme.

Detail

06.02.2019

Kultúrny dom - nákup stolov

Kultúrny dom - nákup stolov

Pomocou nadácie BGA sa nám podarilo zabezpečiť nákup nových stolov do miestneho kultúrneho domu

Detail

27.04.2018

Kultúrny dom - kuchyňa

rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome

Detail

06.04.2018

Zákuskový festival 2018

krátke video zo zákuskového festivalu

Detail

04.09.2017

Obec Trstená na Ostrove

Obec Trstená na Ostrove

Obec Trstená na Ostrove

Detail