Obsah

Oznamy

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 10.9.2020

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 10. septembra 2020 o 17.30 hodine v Kultúrnom dome v Trstenej na Ostrove celý text

ostatné | 8. 9. 2020 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva 31.08.2020

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva 31.08.2020 celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor:

Pozvánka na pracovné stretnutie - problematika nakladania s odpadovými vodami

Pozvánka na pracovné stretnutie - problematika nakladania s odpadovými vodami celý text

ostatné | 27. 8. 2020 | Autor:

Nové cestovné poriadky platné od 1.9.2020

Cestovné poriadky platné od 1.9.2020 celý text

ostatné | 27. 8. 2020 | Autor:

Nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp

Nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp celý text

ostatné | 11. 8. 2020 | Autor:

Vyprázdňovanie obsahu žúmp

Upozorňujeme obyvateľov, že v súlade so zákonom o vodách (tzv. vodný zákon) je zakázané vyprázdňovanie obsahu septikových nádrží - žúmp na ornú pôdu, do záhrad alebo do kanálov. Obsah žúmp môže vyprázdňovať iba zodpovedná osoba určená na výkon tejto činnosti, ktorá je povinná zákazníkovi potvrdiť faktúrou odvoz odpadových splaškových vôd zo žumpy. Podľa uvedeného zákona je zákazník povinný faktúru uchovávať dva roky a v prípade kontroly ju predložiť. Vybavovania okolo zabezpečenia odvážania odpadových vôd sú už v štádiu uzavretia zmluvy. celý text

ostatné | 4. 8. 2020 | Autor:

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Na základe oznámenia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede Vám oznamujeme, že odo dňa 31. júla 2020 je vyhlásené zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru v územnom obvode okresu Dunajská Streda až do odvolania. Z toho dôvodu na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme je zákaz:
fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.
celý text

ostatné | 4. 8. 2020 | Autor:

Postrek komárov

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 30. júla 2020 bude v našej obci vykonaný postrek komárov vo večerných hodinách od 20.00 hodiny. Prosíme obyvateľov, aby vykonali potrebné bezpečnostné opatrenia. celý text

ostatné | 28. 7. 2020 | Autor:

SODB - sčítanie domov a bytov 2021 - ház- és lakásszámlálás

SODB - sčítanie domov a bytov 2021 - ház- és lakásszámlálás celý text

ostatné | 24. 7. 2020 | Autor:

Umiestnenie odchytených opustených a túlavých psov

Oznamujeme, že naša obec uzatvorila dňa 21. júla 2020 Zmluvu o umiestnení odchytených opustených a túlavých psov do karantény.
Pre prípadné oznámenie prosím volajte na tel. č. 0905 237 983. celý text

ostatné | 23. 7. 2020 | Autor:

Žatevné práce / Preventívno-metodický materiál

Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom období

celý text

ostatné | 29. 6. 2020 | Autor:

Upozornenie Agrárnej komory Slovenska

Vlastníci pozemkov, nedajte sa zlákať! celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor:

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 8.6.2020

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 8. júla 2020 o 17.30 hodine v Kultúrnom dome v Trstenej na Ostrove celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor:

Pályázat az óvoda igazgatói tisztségének betöltésére Csallóköznádasdon

Pályázat az óvoda igazgatói tisztségének betöltésére Csallóköznádasdon celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky/ MŠ v Trstenej na Ostrove

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky/ MŠ v Trstenej na Ostrove celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor:

Jarné upratovanie

Oznamujeme, že dňa 11. mája 2020 /v pondelok/ o 7,30 hod. sa uskutoční v našej obci jarné upratovanie.
Zbierame:
v domácnosti sa nachádzajúci odpad /matrace, postele, kreslá, stoličky, textil/ objemný odpad, atď.
Nezbierame:
rastlinný odpad, živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad, opotrebované pneumatiky!
Žiadame obyvateľov obce, aby odpad vyložili pred dom ráno na 7,30 hod.
celý text

ostatné | 4. 5. 2020 | Autor:

Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania

Vážení občania,
upozorňujeme tých, ktorí miesto výkonu zamestnania majú v zahraničí a dochádzajú, aby vyplnili a mali pri sebe tlačivo nachádzajúce sa v prílohe. Predmetné tlačivo je k dispozícii aj na Obecnom úrade. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor:

Plastový odpad - separovanie

Vážení občania,
Oznamujeme Vám, že v budúcnosti nebudú odvážať také vrecia, v ktorých sú nevhodné plasty. Zbierame len také plasty, ktoré sú vhodné na ďalšiu recykláciu. Veľmi znečistené a degenerované plasty (spálené UV žiarením) nie sú vhodné na vyššie uvedené ciele. Aktuálny zoznam plastov, ktoré budú odvážať nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor:

Dodržanie vymedzeného času na nákupy

Vážení občania!

Na základe Rozhodnutia Krízového štábu Slovenskej republiky do obchodov, mäsiarstiev, pekární, atď. medzi 9:00 a 12:00 hod. môžu vstúpiť len dôchodcovia nad 65 rokov. Toto striktné nariadenie platôí až do ODVOLANIA, aj v Bartal obchode u nás v dedine. Žiadame obyvateľov obce nad 65 rokov, aby nákupy naplánovali v danom časovom úseku. Z toho dôvodu budú potraviny v sobotu otvorené do 14.00 hodiny až do odvolania.
Týmto prosíme všetkých obyvateľov obce ako aj zákazníkov do 65 rokov, aby rešpektovali toto nariadenie a svoje nákupy naplánovali MIMO stanoveného časového úseku.
Pomáhajme si navzájom, je to v záujme nás všetkých.

celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor:

Zápis do ZŠ v Gabčíkove

Riaditeľ Základnej školy v Gabčíkove s vyučovacím jazykom slovenským oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvoslosti s koronavírusom sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí od 15. apríla najneskôr do 30. apríla 2020. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor:

Čestné vyhlásenie rodiča pri OČR

Oznamujeme rodičom, ktorí čerpajú OČR, že sú povinní zaslať Sociálnej poisťovni „Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusom“. Predmetné tlačivo je v prílohe k stiahnutiu. Taktiež je k dispozícii na Obecnom úrade. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor:

Zrušenie bohoslužieb

Konferencia biskupov Slovenska oznamuje, že bohoslužby sa rušia do odvolania. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor:

Platenie daní - odložené na neurčito

Oznamujeme obyvateľom obce, že vzhľadom na aktuálnu situáciu sme povinnosť platenia daní odložili na neurčito. O možnosti platenia daní Vás budeme včas informovať cez obecný rozhlas. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor:

Zatváranie škôl a školských zariadení - predĺženie

Vážení rodičia!
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva školy a školské zariadenia zostávajú naďalej zatvorené od 30.3.2020 až do odvolania. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor:

Predĺženie zákazu verejných bohuslužieb

Slovenská Biskupská Konferencia kvôli koronavírusu predĺžila zákaz vykonávania verejných bohoslužieb v kostoloch do 31. marca 2020. Prosí veriacich, aby bohoslužby počúvali v rádiu, resp. pozerali v televízii. Vysielanie bohoslužieb je každú nedeľu cez DUNA TV, Bónum TV, ďalej cez Pátria Rádio a Mária Rádio. Zároveň prosí veriacich, aby modlitby vykonávali vo svojich domovoch, boli k sebe aj k blížnym trpezlivejší v týchto ťažkých časoch, kedy nás trápia choroby a predovšetkým epidémia koronavírusu. celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor:

Mapa prímestských autobusových liniek

mapu nájdete na: https://www.trnava-vuc.sk/11724-sk/dopravne-informacie/#mapa-spojov

celý text

ostatné | 19. 2. 2020 | Autor:

Harmonogram zberu plastov na rok 2020

harmonogram a dôležité informácie celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor:

Zasadnutie OZ 12.12.2019

Zasadnutie OZ 12.12.2019 celý text

ostatné | 6. 12. 2019 | Autor:

Zasadnutie OZ dňa 25.11.2019

Zasadnutie OZ dňa 25.11.2019 na obecnom úrade o 17,30 hod. celý text

ostatné | 20. 11. 2019 | Autor:

Výzva ZSD

na odstránenie a okliesnenie stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy celý text

ostatné | 8. 11. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 3
posledná