Obsah

Oznamy

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Zmena e-mailovej adresy

Oznamujeme, že od 1.januára 2021 obec má zmenenú e-mailovú adresu na:
obec@trstenanaostrove.sk
ktorá je už aktuálna a funkčná. celý text

ostatné | 3. 12. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodou vykonávania plánovanej práce bude dňa 17.12.2020 od 8.00 do 15.30 hod. v obci prerušená distribúcia elektriny podľa rozpisu v prílohe. celý text

ostatné | 30. 11. 2020 | Autor:

Výzva

Výzva pre vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov celý text

ostatné | 16. 11. 2020 | Autor:

odvoz KO - 47. týždeň

Oznamujeme, že komunálny odpad z našej obce budú odvážať v pondelok, 16. novembra 2020. celý text

ostatné | 13. 11. 2020 | Autor:

Časový harmonogram testovania dňa 08.11.2020

Časový harmonogram testovania dňa 08.11.2020

testovanie v obci Trstená na Ostrove uskutoční dňa 08.11.2020 celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor:

Ročný odpočet plynomerov

Oznamujeme obyvateľom obce, že doručovateľka miestnej pošty bude od zajtra, 3. novembra 2020 vykonávať ročný odpočet plynomerov v našej dedine. Prosíme obyvateľov, aby prístup k plynomerom umožnili a dodržiavali bezpečnostné a hygienické opatrenia. celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor:

Usmernenie pre celoplošné testovanie obyvateľstva

Usmernenie pre celoplošné testovanie obyvateľstva celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor:

Časový harmonogram testovania dňa 31.10.2020

Časový harmonogram testovania 31.10.2020
testovanie v obci Trstená na Ostrove uskutoční dňa 31.10.2020 celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor:

Autobusová doprava v letnom prázdninovom režime - od 28.10.2020

Trnavský samosprávny kraj Vás informuje, že s platnosťou od 28.10.2020 bude autobusová doprava zabezpečovaná v letnom prázdninovom režime s posilnením ranných a poobedných spojov zabezpečujúcich dopravu detí I. stupňa do/zo školy, počas školských prázdnin bude doprava zabezpečovaná v prázdninovom režime. Bližšie informácie o prevádzkovaní prímestskej autobusovej dopravy budú zverejnené na internetových stránkach dopravcov. celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor:

Ročný odpočet vody

Oznamujeme obyvateľom obce, že zamestnanci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti budú od 27. októbra 2020 vykonávať ročný odpočet vody v našej dedine. Prosíme obyvateľov, aby im prístup k vodomerom umožnili a dodržiavali bezpečnostné a hygienické opatrenia. celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor:

Oznámenie

Obecný úrad v Trstenej na Ostrove stránky neprijíma celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor:

Od 15-ho októbra 2020 sa nebudú vykonávať verejné bohoslužby

Oznamujeme veriacim, že od 15-ho októbra 2020 sa nebudú vykonávať verejné bohoslužby. celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor:

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 15.10.2020

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 15. októbra 2020 o 17.30 hodine na Obecnom úrade v Trstenej na Ostrove celý text

ostatné | 9. 10. 2020 | Autor:

Zmeny bez povolenia v zelenej zóne pri Hlavnej ceste

Upozorňujeme obyvateľov, že zmeny v tzv. zelenej zóne pri Hlavnej ceste (napr. uloženie štiepaného kameňa, prehĺbenie jarku, vysádzanie rastlín alebo zriadenie parkoviska) je možné vykonať výlučne na základe súhlasu Obecného úradu. O každej plánovanej zmene je potrebné podať žiadosť, ktorú je možné podať osobne na Obecnom úrade, alebo formou e-mailu, akceptujeme aj žiadosť ručne napísanú v maďarskom jazyku. Tí obyvatelia, ktorí podobné zmeny už urobili, sú povinní podať žiadosť dodatočne, najneskôr do konca októbra 2020. V zemi sú uložené káble a vedenia, preto svojvoľne vykonané zmeny môžu byť nebezpečné. V prípade nehody (napr. chodec alebo cyklista spadne na betón, kamene), každý je povinný znášať následky a zodpovednosť za svoje svojvoľne vykonané úpravy zelenej zóny.
Za pochopenie ďakujeme.
celý text

ostatné | 8. 10. 2020 | Autor:

Jesenná deratizácia

Vážení obyvatelia,
Na základe Usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravia v Dunajskej Strede prosíme predovšetkým tých obyvateľov, ktorí chovajú domáce zvieratá, aby upratali svoje vedľajšie budovy, kôlne, šopy, alebo sklady, kde majú uskladnené krmivá a zmesi pre zvieratá, a zároveň umiestnili do nich deratizačné prostriedky proti zamedzeniu vzniku a šíreniu škodcov.
Zároveň prosíme podnikateľov, aby do svojich kancelárskych, prevádzkových, skladových a iných priestorov takisto umiestnili deratizačné prostriedky kvôli zamedzeniu vzniku a šíreniu škodcov.
Reguláciu živočíšnych škodcov je potrebné vykonať predovšetkým, aby sme predchádzali šíreniu prenosných ochorení. Obecný úrad taktiež vo svojich priestoroch, a zároveň budovách, ktorých je zriaďovateľom, ako kultúrny dom, materská škôlka takisto vykoná deratizáciu.
Prosíme Vás, aby ste jesennú deratizáciu vykonali v termíne od 5. októbra najneskôr do 20. novembra 2020.
celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor:

Dôležitý oznam!

Prosíme obyvateľov Hlavnej ulice, aby ostrihali kríky, nakoľko zasahujú do chodníkov a zužujú ich. Taktiež prosíme obyvateľov pri vnútorných ulíc, aby tak urobili tiež kvôli bezpečnosti plynulej premávky. celý text

ostatné | 22. 9. 2020 | Autor:

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 10.9.2020

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 10. septembra 2020 o 17.30 hodine v Kultúrnom dome v Trstenej na Ostrove celý text

ostatné | 8. 9. 2020 | Autor:

Pozvánka na pracovné stretnutie - problematika nakladania s odpadovými vodami

Pozvánka na pracovné stretnutie - problematika nakladania s odpadovými vodami celý text

ostatné | 27. 8. 2020 | Autor:

Nové cestovné poriadky platné od 1.9.2020

Cestovné poriadky platné od 1.9.2020 celý text

ostatné | 27. 8. 2020 | Autor:

Nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp

Nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp celý text

ostatné | 11. 8. 2020 | Autor:

Vyprázdňovanie obsahu žúmp

Upozorňujeme obyvateľov, že v súlade so zákonom o vodách (tzv. vodný zákon) je zakázané vyprázdňovanie obsahu septikových nádrží - žúmp na ornú pôdu, do záhrad alebo do kanálov. Obsah žúmp môže vyprázdňovať iba zodpovedná osoba určená na výkon tejto činnosti, ktorá je povinná zákazníkovi potvrdiť faktúrou odvoz odpadových splaškových vôd zo žumpy. Podľa uvedeného zákona je zákazník povinný faktúru uchovávať dva roky a v prípade kontroly ju predložiť. Vybavovania okolo zabezpečenia odvážania odpadových vôd sú už v štádiu uzavretia zmluvy. celý text

ostatné | 4. 8. 2020 | Autor:

Postrek komárov

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 30. júla 2020 bude v našej obci vykonaný postrek komárov vo večerných hodinách od 20.00 hodiny. Prosíme obyvateľov, aby vykonali potrebné bezpečnostné opatrenia. celý text

ostatné | 28. 7. 2020 | Autor:

SODB - sčítanie domov a bytov 2021 - ház- és lakásszámlálás

SODB - sčítanie domov a bytov 2021 - ház- és lakásszámlálás celý text

ostatné | 24. 7. 2020 | Autor:

Umiestnenie odchytených opustených a túlavých psov

Oznamujeme, že naša obec uzatvorila dňa 21. júla 2020 Zmluvu o umiestnení odchytených opustených a túlavých psov do karantény.
Pre prípadné oznámenie prosím volajte na tel. č. 0905 237 983. celý text

ostatné | 23. 7. 2020 | Autor:

Upozornenie Agrárnej komory Slovenska

Vlastníci pozemkov, nedajte sa zlákať! celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor:

Pályázat az óvoda igazgatói tisztségének betöltésére Csallóköznádasdon

Pályázat az óvoda igazgatói tisztségének betöltésére Csallóköznádasdon celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky/ MŠ v Trstenej na Ostrove

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky/ MŠ v Trstenej na Ostrove celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor:

Jarné upratovanie

Oznamujeme, že dňa 11. mája 2020 /v pondelok/ o 7,30 hod. sa uskutoční v našej obci jarné upratovanie.
Zbierame:
v domácnosti sa nachádzajúci odpad /matrace, postele, kreslá, stoličky, textil/ objemný odpad, atď.
Nezbierame:
rastlinný odpad, živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad, opotrebované pneumatiky!
Žiadame obyvateľov obce, aby odpad vyložili pred dom ráno na 7,30 hod.
celý text

ostatné | 4. 5. 2020 | Autor:

Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania

Vážení občania,
upozorňujeme tých, ktorí miesto výkonu zamestnania majú v zahraničí a dochádzajú, aby vyplnili a mali pri sebe tlačivo nachádzajúce sa v prílohe. Predmetné tlačivo je k dispozícii aj na Obecnom úrade. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor:

Plastový odpad - separovanie

Vážení občania,
Oznamujeme Vám, že v budúcnosti nebudú odvážať také vrecia, v ktorých sú nevhodné plasty. Zbierame len také plasty, ktoré sú vhodné na ďalšiu recykláciu. Veľmi znečistené a degenerované plasty (spálené UV žiarením) nie sú vhodné na vyššie uvedené ciele. Aktuálny zoznam plastov, ktoré budú odvážať nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 3
posledná