Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 3
ďalší posledná

Upozornenie na podvodníkov

Upozorňujeme obyvateľov, že v našej obci sa znova objavujú podvodníci, ktorí sa predstavujú ako zamestnanci sociálnej poisťovne alebo ako zástupcovia firmy so zdravot. pomôckami. Prosíme obyvateľov, aby boli veľmi ostražití a nikoho cudzieho nevpúšťali do svojich obydlí. Ďalej vás prosíme, nahláste takúto skutočnosť na miestnom Obecnom úrade, aby sme pomohli polícii objasniť tieto prípady a prichytiť páchateľov. celý text

ostatné | 17. 2. 2017 | Autor:

Zákaz návštev v nemocnici s poliklinikou DS

Zákaz návštev v nemocnici s poliklinikou DS celý text

ostatné | 30. 1. 2017 | Autor:

Daňové priznanie k dani z nehnut. a k miestnym daniam - UPOZORNENIE

Oznamujeme obyvateľom, u ktorých nastali zmeny: kúpili, zdedili alebo iným spôsobom nadobudli pozemok, stavbu alebo nebytový priestor do vlastníctva alebo kúpili, vymenili, predali poľnohospodársku pôdu alebo prišli o psa resp. nadobudli nového psa od 01.01.2016, sú povinný podať daň. priznanie do 31.01.2017. celý text

ostatné | 9. 1. 2017 | Autor:
#

Klzisko

S radosťou oznamujeme obyvateľom obce a zvlášť deťom, že pri hrádzi bola vytvorená ľadová plocha na korčuľovanie. Klzisko je bezpečne ohradené. Každého športového nadšenca srdečne očakávame. Za pomoc ďakujeme Albínovi Vajasovi. celý text

ostatné | 9. 1. 2017 | Autor:

Lurdi barlang

Lurdi barlang celý text

ostatné | 24. 6. 2014 | Autor:
prvá
z 3
ďalší posledná