Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 4
posledná

Platenie daní a miestnych poplatkov

Oznamujeme obyvateľom obce, že od 01.03.2018 je už možné platiť dane z nehnuteľností a miestne poplatky za komunálny odpad na obecnom úrade. Poplatok za odpad je potrebné uhradiť do konca apríla 2018, po tomto termíne nebudú odvážať odpad zo smetnej nádoby, ktorá bude bez nálepky 2018. celý text

ostatné | 1. 3. 2018 | Autor:

Zber nepoužitých a expirovaných liekov

Dňa 03. marca 2018 sa v miestnom kultúrnom dome od 9.00-11.00 hod. uskutoční zber nepoužitých a expirovaných liekov, vitamínových doplnkov.

Chráňme aj takýmto spôsobom naše životné prostredie! celý text

ostatné | 1. 3. 2018 | Autor:

Upozornenie polície/Rendőrség figyelmeztetése

Polícia upozorňuje rodičov, že v posledných dňoch sa v okrese Dunajská Streda vyskytlo viac prípadov, kedy cudzí ľudia lákajú deti, aby išli s nimi. Prosia rodičov, aby ešte viac dávali pozor na svoje deti a upozornili ich, aby sa nedali do reči s cudzou osobou, aby domov zo školy chodili v skupinkách, nikdy nie sami. Keby zbadali čiernu alebo tmavú dodávku, auto alebo niečo podozrivé, podľa možnosti to čo najskôr nahláste na políciu na tel.č. 158! celý text

ostatné | 5. 2. 2018 | Autor:

Plasty - čo zbierame

Plasty - čo zbierame celý text

ostatné | 23. 1. 2018 | Autor:

Zásobovanie vody/ Ivóvíz ellátása

Informácie o náhradnom zásobovaní pitnou vodou celý text

ostatné | 21. 12. 2017 | Autor:

Zákaz pitia vody z vodovodu a zo studní!!!


ostatné | 19. 12. 2017 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny celý text

ostatné | 8. 12. 2017 | Autor:

Harmonogram plastov 2018

Harmonogram plastov 2018 celý text

ostatné | 5. 12. 2017 | Autor:

Plasty


ostatné | 4. 12. 2017 | Autor:

Kontajner na textil

Vedľa pošty je znova umiestnený kontajner na textil /oblečenie, topánky, posteľné prádlo, záclony/. V prípade zaplnenia tohto kontajneru to nahláste prosím na obecnom úrade a neukladajte textil vedľa kontajnera.

Špinavé oblečenie tam nedávajte! Za pomoc vám ďakujeme. celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor:

Nedoplatky za dane z nehnuteľností a miestne poplatky!!!!!

Vyzývame obyvateľov obce, ktorí ešte stále neuhradili dane z nehnuteľností a miestne poplatky za predchádzajúce obdobie, v novembri obec postúpi tieto nedoplatky exekútorovi na súdne vymáhanie. celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 03.11.2017

Oznamujeme obyvateľom obce, že vedľa budovy pošty sme umiestnili kontajner /je označený/ na použitý olej z domácností. Takýto olej a tuky vhadzujte prosím do kontajnera v uzavretej nádobe. Vedľa kontajnera ho nedávajte. Iný druh oleja a tukov tam nevhadzujte.

Prosíme o dodržiavanie tohto oznamu, ochraňujme spoločne naše prostredie! celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 03.11.2017

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 03.11.2017 celý text

ostatné | 16. 10. 2017 | Autor:

Voľby do samosprávnych krajov 2017 zoznam zaregistrovaných kandidátov

Voľby do samosprávnych krajov 2017 zoznam zaregistrovaných kandidátov celý text

ostatné | 6. 10. 2017 | Autor:

Jesenné upratovanie

Dňa 10. októbra 2017 o 7,30hod. sa uskutoční v našej obci jesenné upratovanie.

Zbierame:

elektroodpad – biela technika, čierna technika, kancelárska technika, kovový odpad, v domácnosti sa nachádzajúci odpad /matrace, kreslá, postele, stoličky, textil/, objemný odpad.

Nezbierame:

rastlinný odpad, živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad.

Žiadame obyvateľov obce, aby odpad vyložili pred dom ráno na 7,30 hod. a my ho s nákladným autom IVECO pozbierame. celý text

ostatné | 26. 9. 2017 | Autor:

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia celý text

ostatné | 20. 9. 2017 | Autor:

Termíny prázdnin na šk.rok 2017/18

Termíny prázdnin na šk.rok 2017/18 celý text

ostatné | 14. 9. 2017 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 14. 9. 2017 | Autor:

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Plánované prerušenie distribúcie elektriny celý text

ostatné | 24. 7. 2017 | Autor:

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 04.11.2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

ocutrstenano@stonline.sk celý text

ostatné | 10. 7. 2017 | Autor:

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Oznam o prerušení distribúcie elektriny celý text

ostatné | 31. 5. 2017 | Autor:

Čierne stavby

Čierne stavby celý text

ostatné | 26. 5. 2017 | Autor:

Challenge Triatlon 2017 /03.06.2017/

Challenge Triatlon 2017 /03.06.2017/ celý text

ostatné | 25. 5. 2017 | Autor:

Vylúčenie prímestskej autobusovej dopravy

Vylúčenie prímestskej autobusovej dopravy celý text

ostatné | 25. 5. 2017 | Autor:

Challenge Triatlon Šamorín 2017

Challenge Triatlon Šamorín 2017 celý text

ostatné | 12. 4. 2017 | Autor:

Dane z nehnuteľností a miestne poplatky

Oznamujeme obyvateľom obce, že od 4.-tého apríla 2017 je umožnené zaplatiť daň z nehnuteľností, miestny poplatok za komunálny odpad a daň za psa. Dane a miestne poplatky prosíme uhradiť do konca mája 2017. Kto neuhradí, od 1.-ho júna mu nebudú odvezené smeti.

Oznamujeme obyvateľom, že je možné platiť poplatok za obnovenie prenájmu hrobového miesta. Podľa VZN č.1/2009 zo dňa 04.12.2008 sú poplatky nasledovné: obnovenie na 10 rokov jednohrobové miesto 15,-EUR, dvojhrobové miesto 25,-, detský hrob 5,- EUR. celý text

ostatné | 7. 4. 2017 | Autor:

Pečať rozvoja obcí a miest 2016

Pečať rozvoja obcí a miest 2016 celý text

ostatné | 7. 4. 2017 | Autor:

ZSE – odstávka

ZSE – odstávka celý text

ostatné | 20. 3. 2017 | Autor:

Zber papiera

Vedenie miestnej materskej školy oznamuje, že dňa 20.-teho marca 2017 organizuje zber papiera. Zviazaný papier /noviny, časopisy, kartóny/ prosíme do 16.30 hod. vyložiť pred svoje brány. celý text

ostatné | 13. 3. 2017 | Autor:

Jarné upratovanie

Dňa 31.03.2017 o 7,30hod. sa uskutoční v našej obci jarné upratovanie. celý text

ostatné | 13. 3. 2017 | Autor:
prvá
z 4
posledná