Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Región Dunajskostredský
Počet obyvateľov 573
Rozloha 625 ha
Prvá písomná zmienka 1250

 

Obec Trstená na Ostrove

Obec leží v Podunajskej nížine, v južnej časti Žitného Ostrova. Je vzdialená 12,5 km od Dunajskej Stredy.

Obec je doložená z r.1250 ako Nadast, z r.1269 ako Nadasd, z r.1773 ako Nádasd, z r.1927 ako Trstená na Ostrove; maďarsky Csallóköznádasd. Obec sa spomína v r.1250. Okolie obce bolo kedysi pokryté močiarmi, jazerami a najmä trstinou. Bola rodovým sídlom zemanov Sághiovcov, Dömköziovcov, v r. 1412 časť patrila bratislavskému mešťanovi Malathovi, v r.1553 Sághiovcom a Sárköziovcom, koncom 18.storočia sághiovský majetok získala rodina Bartalovcov. 

Obec Trstená na Ostrove

04.08.2020

Vyprázdňovanie obsahu žúmp

Upozorňujeme obyvateľov, že v súlade so zákonom o vodách (tzv. vodný zákon) je zakázané vyprázdňovanie obsahu septikových nádrží - žúmp na ornú pôdu, do záhrad alebo do kanálov. Obsah žúmp môže vyprázdňovať iba zodpovedná osoba určená na výkon tejto činnosti, ktorá je povinná zákazníkovi potvrdiť faktúrou odvoz odpadových splaškových vôd zo žumpy. Podľa uvedeného zákona je zákazník povinný faktúru uchovávať dva roky a v prípade kontroly ju predložiť. Vybavovania okolo zabezpečenia odvážania odpadových vôd sú už v štádiu uzavretia zmluvy.

Detail

04.08.2020

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Na základe oznámenia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede Vám oznamujeme, že odo dňa 31. júla 2020 je vyhlásené zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru v územnom obvode okresu Dunajská Streda až do odvolania. Z toho dôvodu na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme je zákaz: fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Detail

28.07.2020

Postrek komárov

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 30. júla 2020 bude v našej obci vykonaný postrek komárov vo večerných hodinách od 20.00 hodiny. Prosíme obyvateľov, aby vykonali potrebné bezpečnostné opatrenia.

Detail

24.07.2020

SODB - sčítanie domov a bytov 2021 - ház- és lakásszámlálás

SODB - sčítanie domov a bytov 2021 - ház- és lakásszámlálás

Detail

23.07.2020

Umiestnenie odchytených opustených a túlavých psov

Oznamujeme, že naša obec uzatvorila dňa 21. júla 2020 Zmluvu o umiestnení odchytených opustených a túlavých psov do karantény. Pre prípadné oznámenie prosím volajte na tel. č. 0905 237 983.

Detail

06.02.2019

Kultúrny dom - nákup stolov

Kultúrny dom - nákup stolov

Pomocou nadácie BGA sa nám podarilo zabezpečiť nákup nových stolov do miestneho kultúrneho domu

Detail

27.04.2018

Kultúrny dom - kuchyňa

rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome

Detail

06.04.2018

Zákuskový festival 2018

krátke video zo zákuskového festivalu

Detail

04.09.2017

Obec Trstená na Ostrove

Obec Trstená na Ostrove

Obec Trstená na Ostrove

Detail

 

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií